Nurmijärvi-lehti 1/2023

Pääkirjoitus

Outi Mäkelä

Uusi vuosi alkoi uusilla tuulilla, kun kuntahistorian yksi suurimmista muutoksista tapahtui ja sote-palvelut siirtyivät kuntien vastuulta hyvinvointialueille. Nurmijärvellä siirtymä oli monia muita kuntia selkeämpi, koska sote-palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta on vastannut vuodesta 2019 alkaen Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä Keusote. Uusi hyvinvointialue on voinut hypätä suoraan Keusoten saappaisiin ja toiminta jatkuu saumattomasti, jopa samalla tutulla nimellä. Keusoten hyvinvointialue on nyt täysin itsenäinen, valtion rahoittama ja kunnista riippumaton organisaatio, jossa on omat vaalit ja omat luottamushenkilöt. Tässä lehdessä lukijoita tervehtii hyvinvointialueen uusi johtaja Mikko Komulainen.

Nurmijärven kunnalle hyvinvointialueuudistus tarkoittaa entistä enemmän taloudellisia haasteita. Kunnan taloudellinen tilanne on muutoinkin kiristynyt lisääntyneiden palvelutarpeiden, investointipaineiden ja korkojen nousun seurauksena. Valtuusto on jo käynnistänyt työn talouden saattamiseksi tasapainoon. Kevään aikana etsitään keinoja löytää 9 miljoonan sopeutukset, jotta Nurmijärvi ei tulevaisuudessa ajaudu kriisikunnaksi.

Lapsivaltaisen kasvukunnan näkökulmasta näyttää, että hyvinvointialueuudistuksen myötä tarvittaisiin uudistus myös valtionosuuksiin, jotta niissä huomioitaisiin paremmin kasvun aiheuttamat kustannukset. Kunnille jää soten jälkeen edelleen paljon taloudellisia resursseja vaativia tehtäviä koulutuksen, varhaiskasvatuksen, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja hyvinvointipalveluiden, maankäytön ja suunnittelun, vesi- ja jätehuollon sekä ympäristöpalveluiden osalta. Kevät onkin toivottavasti aktiivisen poliittisen keskustelun aikaa, kun eduskuntavaalit järjestetään 2.4. Toivottavaa olisi, että kunnat nousisivat yhdeksi vaaliteemaksi muiden tärkeiden asioiden rinnalle.

Kevään myötä pitenevien päivien energia tulee tarpeeseen. Kestävän kasvun ohjelman lisäksi työn alla on muun muassa Kirkonkylän kehittäminen, kyliin rakentamisen helpottaminen, strategian jalkauttaminen, osallistava budjetointi ja niin edelleen. Pandemiavuosien jälkeen arki ja palvelutkin pyörivät jälleen täysillä.

Toivotaan, että sähköpulan riski pian helpottaa ja Ukrainan kriisiin löytyvät ratkaisut. Kannustamme kuitenkin kaikkia osaltaan edelleen varautumaan sähköpulatilanteisiin. Ohjeet löytyvät sekä nettisivuiltamme että myös tästä lehdestä.

Antoisia lukuhetkiä!

Outi

Kirjoittaja on kunnanjohtaja Outi Mäkelä.