Kunta tiedottaa

Ilmastotyö etenee Nurmijärvellä

Ilmastotyötä on työstetty Nurmijärvellä viimeisen vuoden aikana aktiivisesti, onhan kunnan tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2030.

Kunnan eri toimialojen työntekijöille on järjestetty yhteisiä työpajoja, joissa on kartoitettu koko kunnan näkökulmasta ilmastotyön nykytilaa sekä ideoitu seuraavia toimenpiteitämme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Myös kunnan asukkaiden toivotaan kertovan mielipiteitä ja ideoita ilmastotyön edistämiseksi helmikuisessa ilmastotyökyselyssä. Kyselyyn voi vastata sähköisesti kunnan kotisivuilla ja paperinen versio löytyy kirjastoista.

Kyselyn ajankohdasta ilmoitetaan Nurmijärven Uutisissa ja kunnan verkkosivuilla.