Päätöksenteko ja kuulutukset

Vaikuttajatoimielimet ja muut toimielimet

Kuntalain (419/2015) mukaan kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto (tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä), vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ja huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä kyseisten asukasryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Lakisääteisten vaikuttajatoimielimien lisäksi Nurmijärvellä on useita muita toimielimiä ja toimikuntia, ja kunnalla on nimettyjä edustajia kuntayhtymissä ja muissa organisaatioissa.

Toimikuntien jäsenten tiedot löytyvät oheisten linkkien kautta.

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?