Päätöksenteko ja kuulutukset

Vaikuttajatoimielimet ja muut toimielimet

Kuntalain (419/2015) mukaan kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto (tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä), vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ja huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä kyseisten asukasryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Lakisääteisten vaikuttajatoimielimien lisäksi Nurmijärvellä on useita muita toimielimiä ja toimikuntia, ja kunnalla on nimettyjä edustajia kuntayhtymissä ja muissa organisaatioissa.

Toimikuntien jäsenten tiedot löytyvät oheisten linkkien kautta.