Päätöksenteko ja kuulutukset

Kunnanhallitus

Valtuusto valitsee kunnanhallituksen kahden vuoden toimikaudeksi. Kunnanhallitus valmistelee ja panee täytäntöön valtuuston päätökset yhdessä muun luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation kanssa. Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu mm. johtaa kunnan hallintoa ja valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kunnanhallituksen työssä korostuu kunnan talouden hoito.

Kunnanhallitus kokoontuu yleensä 2 – 3 kertaa kuukaudessa. Kokouksissa on läsnä puhevaltaisena (ilman äänivaltaa) valtuuston puheenjohtajisto. Esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kokoukset eivät ole julkisia. Esityslistat toimitetaan etukäteen mm. tiedotusvälineille ja päätöksistä tiedotetaan niille heti kokouksen jälkeen. Tehdyistä päätöksistä voi myös tiedustella kunnanvirastosta, puh. (09) 250 021.

Kunnanhallituksen esityslista on luettavissa kunnan kotisivuilla liitteineen pääsääntöisesti kokouspäivää edeltävänä perjantaina.

Kunnanhallitus ryhmäkuvassa 2021