Maankäyttö ja liikenne

Puistot, metsät ja matonpesupaikat

Tulosyksikkö tuottaa ja ylläpitää kunnan perustarpeita vastaavat viher- ja liikuntapalvelut. Yksikkö suunnittelee, rakentaa ja hoitaa liikunta-alueita, kunnan yleisiä viheralueita, puistoja, matonpesupaikkoja, maisemapeltoja ja -niittyjä sekä talous- että taajamametsiä.