Hyvinvointipalvelut

Hyvinvoinnin edistäminen

-

Hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia. Hyvinvointi syntyy monien tekijöiden summana, ihmisen omien tarpeiden täyttymisen seurauksena. Siihen vaikuttavat mm. ihminen itse, hänen läheisensä, lähiympäristö sekä yhteiskuntapolitiikka. Kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään tarjoamalla mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Yhdessä kunnan alueella toimivien hyvinvoinnin edistäjien kanssa kannustetaan asukkaita edistämään ja ylläpitämään omaa ja lähiyhteisönsä hyvinvointia heidän omien voimavarojensa puitteissa.

Lisätietoja hyvinvoinnin edistämisestä

Hyvinvointipäällikkö Kaisa Laine

kaisa.laine@nurmijärvi.fi, puh. 040 317 4363