Päätöksenteko ja kuulutukset

Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon valitaan kuntavaaleissa neljän vuoden välein 51 valtuutettua. Valtuusto ohjaa päätöksillään koko kunnan kehittämistä. Valtuuston tehtäviä ovat mm.

  • toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet sekä arviointi
  • kunnan hallinnon järjestäminen
  • kunnan taloudellinen vallankäyttö
  • kunnallisten sääntöjen antaminen
  • kannan ottaminen tärkeissä kuntaa koskevissa asioissa
  • kunnan toimielinten miehittäminen ja johtotason virkojen täyttäminen

Valtuusto käsittelee asiat kunnanhallituksen tai tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta. Valtuusto voi siirtää päätösvaltaansa edelleen muille kunnan toimielimille.

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja kokouksista ilmoitetaan etukäteen kunnan verkkosivuilla sekä ilmoituslehdessä. Valtuuston kokoukset myös videoidaan ja ne näytetään suorana sekä jälkikäteen tallenteena kunnan kotisivuilla.

Nurmijärven kunnanvaltuuston ryhmäkuva ensimmäisessä kokouksessa 18.8.2021
Valtuusto ensimmäisessä kokouksessaan 18.8.2021

Ajankohtaista – valtuusto