Kunta tiedottaa

Eduskuntavaalit 2023

Vaalipäivä 2.4. ja ennakkoäänestys 22.–28.3.

Eduskunta on Suomen ylin valtioelin, johon kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on 2.4.2023 sunnuntaina ja ennakkoäänestys 22.–28.3.2023.

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Eduskunta käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta. Se valitsee maalle hallituksen pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tähän tehtävään. Eduskunnalla on toimivaltaa myös kansainvälisissä asioissa. (vaalit.fi/eduskuntavaalit)

Eduskuntavaalien toimittaminen ja pandemiatilanne

Nurmijärven kunta ottaa huomioon kulloisenkin epidemiatilanteen viranomaisten, kuten oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mahdollisesti antamaa terveysturvallisuutta koskevaa ohjeistusta. Tätä tiedotuslehteä laadittaessa tilanne on rauhallinen eikä erityisiä ohjeita vaalien terveysturvalliseen toimittamiseen liittyen ole annettu. Äänestystilat on mahdollisuuksien mukaan järjestetty niin, että ne ovat väljiä ja niissä on hyvä ilmanvaihto.

Äänestystiloissa varaudutaan joka tapauksessa huolehtimaan siitä, että:
• pintoja ja kyniä puhdistetaan säännöllisin välein
• äänestyspaikalla on kertakäyttöisiä varamaskeja sekä käsihuuhdetta.

Edelleen äänestäjä voi vaikuttaa terveysturvalliseen äänestämiseen:
• Asioimalla äänestyshuoneistossa mahdollisimman joutuisasti
• Pitämällä etäisyyttä muihin äänestäjiin ja vaalitoimitsijoihin ja käyttämällä maskia ja käsihuuhdetta lähempänä äänestysajankohtaa mahdollisesti annettavien suositusten mukaan.

Katso tarkemmat ohjeet

Äänioikeutettu saa ennakkoäänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä 2.4.2023 saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin. Tämä tieto selviää digi- ja väestötietoviraston lähettämästä ilmoituskortista sekä viraston kotisivuilta äänestyspaikkapalvelusta.

Ennakkoäänestyspaikat

K-Supermarket Nurmijärvi, 2. krs
Mahlamäentie 2, 01900 Nurmijärvi

22.–24.3.2023 10.00–20.00
25.–26.3.2023 10.00–18.00
27.–28.3.2023 10.00–20.00

Tello-sali, kirjaston alakerta
Kuonomäentie 2, 01800 Klaukkala

22.–24.3.2023 10.00–20.00
25.–26.3.2023 10.00–18.00
27.–28.3.2023 10.00–20.00

Artturi-sali
Patruunantie 1, 05200 Rajamäki

22.–24.3.2023 10.00–20.00
25.–26.3.2023 10.00–18.00
27.–28.3.2023 10.00–20.00

Äänestäminen vaalipäivänä

Eduskuntavaalien vaalipäivän 2.4.2023 äänestysalueet ja äänestyspaikat Nurmijärven kunnassa:

001 Herunen
Herusten Vireen tilat, Herustentie 248

002 Kirkonkylä A
Maaniitun koulu

003 Kirkonkylä B
Maaniitun koulu

004 Kirkonkylä C
Maaniitun koulu

005 Klaukkala A
Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7

006 Klaukkala B
Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7

007 Klaukkala C
Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7

008 Klaukkala D
Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7

009 Metsäkylä
Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163

010 Lepsämä
Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775

011 Nukari
Nukarin koulu, Nummenniityntie 14

012 Palojoki
Palojoen koulu, Koulunkulmantie 166

013 Perttula
Keudan toimipiste, Sahamäentie 92

014 Rajamäki A
Kuntola, Kuntolanpolku 3

015 Rajamäki B
Kuntola, Kuntolanpolku 3

016 Röykkä
Röykän koulu, Kangastie 8

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkaan eikä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Nurmijärvellä (kotiäänestys) edellyttäen, että hänet on merkitty Nurmijärven äänioikeusrekisteriin.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan kotiäänestykseen Nurmijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16.

Nurmijärven kunnan keskusvaalilautakunta, PL 37, 01901 Nurmijärvi

Keskusvaalilautakunnan sihteerin puh. 040 317 2015

Vaalibussi kiertää Nurmijärven kyliä

Nurmijärvellä pääsee eduskuntavaaleissakin ennakkoäänestämään myös liikkuvassa äänestyspisteessä. Kirjastoauto Oiva tai sitä tarvittaessa korvaava muu liikkuva äänestyspiste kiertää ympäri kuntaa. Kannattaa huomioida, että vaalibussi ei valitettavasti ole esteetön äänestyspaikka ja lisäksi pysäkilläoloaika on tarkka, sen pitää päästä liikkeelle asetetussa aikataulussa kohti seuraavaa äänestyspysäkkiä. Autoon otetaan vain yksi äänestäjä kerrallaan.

Vaalibussin aikataulu

keskiviikko 22.3.
14.00–14.45 Keuda, Lopentie 20
15.15–16.30 Nummenpään koulu, Leppälammentie 69
17.00–18.15 Röykän koulu, Kangastie 8
18.45–19.45 Kiljavan sairaala, Kiljavantie 539

torstai 23.3.
14.15–15.00 Palojoen koulu, Koulunkulmantie 166
15.30–16.15 Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163
16.45–17.30 Mäntysalon koulu, Havumäentie 7

lauantai 25.3.
9.00–10.30 Rajamäen uimahallin ja Seitsemän veljeksen koulun kääntöpaikka Jalavanaukiolla
11.00–12.30 Röykän koulu, Kangastie 8
13.30–15.00 Klaukkalan matkakeskus, Luhtajoentie

maanantai 27.3.
14.00–14.45 Karhunkorven koulu, Raalantie 309
15.15–16.00 Nukarin koulu, Nummenniityntie 14
16.30–17.15 Herusten kioski, Herustentie 248

tiistai 28.3.
14.00–14.45 Uotilan koulu, Uotilan koulutie 81
15.15–16.00 Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775
16.30–17.15 Simola, Simolantien ja Simolankuja th