Kunta tiedottaa

Kuntastrategian toteuttaminen etenee

Nurmijärven uusi kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa keväällä 2022. Kunnan visiona on olla paremman arjen ilmiö.

”Strategiaa on lähdetty toteuttamaan heti strategian hyväksymisen jälkeen ja toteutus on jo hyvässä vauhdissa. Vuoden 2023 talousarviossa uusi kuntastrategia on purettu toimintaa ohjaaviksi vuositavoitteiksi ja talousarviossa on asetettu mittarit, joilla strategian toteutumista seurataan”, kunnan hallintojohtaja Katja Vuorinen kertoo.

Kuntastrategiaa toteutetaan erilaisilla ohjelmilla ja suunnitelmilla, jotka ohjaavat toiminnan kehittämisen teemoja ja painopistealueita.

”Ensimmäisiä ohjelmia on päästy hyväksymään jo vuoden 2022 aikana. Joulukuussa on hyväksytty uusi viestintäohjelma, sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma vuosille 2023–2030 sekä kunnan turvallisuussuunnitelma. Lisää ohjelmia on tulossa päätöksentekoon alkuvuonna 2023, kun käsittelyyn saadaan muun muassa henkilöstöohjelma, ilmasto- ja ympäristöohjelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä matkailun, kulttuurin ja tapahtumien kehittämisen ohjelma”, Vuorinen sanoo.

Hyväksytyistä ohjelmista voit käydä kurkkaamassa, miten kunnassa on tarkoitus kehittää viestintää, turvallisuutta tai sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluja lähivuosien aikana.

Strategia ja ohjelmat

Kunnanhallitus hyväksyi joulukuussa 2022 kaksi strategiaa toteuttavaa ohjelmaa:
Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman ja viestintäohjelman.

Osallistu matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumaohjelmatyöhön!

Nurmijärven kunnan strategiassa yhdeksi painopistealueeksi on nostettu matkailun kehittyminen. Strategiaan on kirjattu, että kunnassa mahdollistetaan matkailun, kulttuurin ja tapahtumatoiminnan toimintaedellytysten ja keskeisten matkailukohteiden kehittyminen.

Kunnassa valmistellaan parhaillaan matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumaohjelmaa, jonka konkretisoi ja ohjaa kehitystyötä. Kunnan eri sidosryhmät kulttuuritoimijoista yrittäjiin ja kuntalaisiin pääsevät osallistumaan ohjelmatyöhön kevään 2023 aikana.

Kulttuuritoimijoiden työpaja 16.2.2023

Osana matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumaohjelman valmistelutyötä, järjestetään kulttuuritoimijoille työpaja 16.2. klo 18 Pääkirjaston tapahtumatila Männistössä osoitteessa Punamullantie 1.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.2.2023 kunnan kotisivuilla olevan tapahtumakalenterin linkin kautta.