Kiertokapula

Jätehuollon muutokset vuonna 2023

Kiertokapula hoitaa astiatyhjennykset maaliskuusta alkaen.

Syksyllä 2021 Nurmijärven kunnanhallitus päätti siirtää kunnan alueen jätteenkuljetusten toteuttamisvastuun ja kilpailuttamistehtävän Kiertokapula Oy:lle. Siitä lähtien yhtiössä on valmisteltu nurmijärveläisten jätehuoltopalveluita ja muun muassa paikannettu kuntalaisten jäteastioita.

Loppuvuodesta 2022 kuntalaiset saivat postia Kiertokapulalta. Kirjeessä pyydettiin tarkistamaan omat yhteystiedot ja nykyinen jätehuoltopalvelu. Lisäksi taloyhtiöiden isännöitsijöitä pyydettiin ilmoittamaan kiinteistöjensä astiamääriä, jotta jätehuolto jatkuisi maaliskuussa mahdollisimman sujuvasti ja kiinteistöjen pihoilla olisi riittävä määrä astioita.

Yhteystietoja ja astiatyhjennystietoja voi edelleen ilmoittaa Kiertokapulaan sähköisesti (24/7) yhtiön kotisivuilla Asiakasnetissä. Siellä voit myös ilmoittaa kompostoinnista, keskeyttää jäteastian tyhjennyksen määräajaksi ja tehdä muutoksia jäteastian tyhjennysväleihin. Ensimmäisen Kiertokapulan kautta tulevan tyhjennyksen ajankohdan voi tarkistaa 15.2.2023 alkaen. Kirjautumiseen tarvitaan asiakasnumero, joka löytyy Kiertokapulan lähettämästä asiakaskirjeessä. Numero löytyy jatkossa myös laskusta. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla salasanana toimii laskutusosoite, joka täytyy kirjoittaa isoilla kirjaimilla.

Valitettavaa on, että jätehuollon järjestäjän muuttuminen aiheuttaa selvityksiä ja ilmoitustehtäviä myös kuntalaisille. Asiakastiedot eivät siirry täysin tai automaattisesti aiemmalta jätehuoltotoimittajalta uudelle. Tämän vuoksi muutokset ja tietojen päivitykset täytyy tehdä yhteistyössä. Omien yhteystietojen on hyvä olla ajan tasalla, sillä Kiertokapula viestii tekstiviesteillä esimerkiksi tyhjennyksen viivästymisestä tai muista äkillisistä muutoksista.

Jätehuoltomääräykset ohjaavat jätehuoltoa

Jätelautakunta Kolmenkierto on Kiertokapulan 13 omistajakunnan yhteinen alueellinen jätehuoltoviranomainen, joka vastaa myös Nurmijärven alueen viranomaistehtävistä. Viranomaisen laatimat jätehuoltomääräykset ovat voimassa kaikissa Kiertokapulan toimialueen kunnissa. Määräykset sisältävät ohjeet muun muassa jäteastioiden tyhjennysväleistä, jäteastioiden sijoittamisesta, jätehuollon vastuista ja keräysvelvoitteista.

Määräysten mukaan kaikilla kiinteistöillä on oltava vähintään sekajäteastia. Vuoden 2023 aikana vähintään 5–9 asuinhuoneistojen kiinteistöillä pitää olla myös bio-, muovipakkaus- ja kartonkiastia. Vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöillä tulee olla edellisten lisäksi pienmetalli ja pakkauslasiastiat. Keräys koskee kaikkia taajamia reuna-alueineen.

Lajitteluvelvoitteet laajenevat vuoden 2023 aikana. Lasipakkaukset ja pienmetalli pitää kerätä erikseen myös 5–9 huoneiston kiinteistöiltä taajamissa reuna-alueineen. Lasipakkaus-, pienmetalli- ja kartonkijätteen keräys alkaa Kiertokapulan järjestämänä Nurmijärvellä 1.9.2023. (Lisätieto lisätty verkkosivulle 20.2.2023)

Mikäli yksittäisellä asiakkaalla on tarve pyytää poikkeusta määräysten noudattamisesta, lupa pitää saada jätehuoltoviranomaiselta eli Kolmenkierrolta.

Kiertokapulalta saa myös lajitteluneuvontaa ja ympäristökoulutusta

Kunnan vastuulla on lakisääteinen velvoite tiedottaa ja neuvoa kuntalaisia jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Tätä velvoitetta Kiertokapula hoitaa kunnan puolesta. Kiertokapula viestii aktiivisesti jätehuollon asioista monin eri tavoin ja erilaisissa kanavissa. Jätehuollon palveluista pysyykin parhaiten perillä, jos tilaa Kiertokapulan uutiskirjeen. Tällöin saat ajankohtaista asiaa sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa. Uutiskirje ei ole mainospostia, vaan tietopaketti jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä ja vaikkapa kompostoinnista. Kierrätys- ja jätehuoltovinkeillä saa säästöä omiin jätehuoltokuluihin.

Kiinteistöjen jätehuollon toimijat ja niiden tehtävät

Mikä muuttuu maaliskuussa?

Jätehuollon siirtyessä kunnan järjestämäksi eli Kiertokapulan vastuulle, aiemmat jätteenkuljetussopimukset päättyvät. Sopimuksia ei tarvitse erikseen irtisanoa.

1.3.2023 alkaen asuinkiinteistöt sopivat jätehuollosta Kiertokapulan asiakaspalvelun
kanssa. Kiertokapula hoitaa myös laskutuksen.

Vuokra-astioiden omistussuhteista

Kiertokapula on sopinut L&T:n, Remeon ja Urbaserin kanssa nykyisten asukkailla vuokralla olevien jäteastioiden lunastamisesta Kiertokapulalle. Tarkoituksena on vähentää jäteastiakuljetuksia ja erillistä astiavuokralaskutusta, kun tyhjennykset laskutetaan 1.3.2023 alkaen Kiertokapulan toimesta. Jatkossa Kiertokapula perii taksan mukaisen vuokran lunastamistaan astioista.

Kiinteistön haltija voi halutessaan vuokrata astian toiseltakin toimijalta. Muiden kuin Kiertokapulalta vuokrattavien astioiden vuokra määräytyy vuokraajan ja vuokranantajan välisen sopimuksen mukaisesti.

Jäteastian tyhjennyspäivä

Astian tyhjennyspäivä voi useimmilla muuttua, koska aiempia tyhjennyspäivätietoja ei ole saatavilla. Tyhjennysvälit sen sijaan säilyvät, mikäli ne ovat olleet jätehuoltomääräysten mukaisia.

Kiertokapulan palvelunumerot

Kiinteistöjen jätehuollon asiakaspalvelu palvelee jäteastioiden tyhjennyksiin, jäteastioihin, vuokralavoihin ja noutopalveluun liittyvissä asioissa.
• sähköinen asiakaspalvelu Asiakasnetti verkkosivujen etusivulla
• puh. 075 753 0010 (arkisin klo 8-18)
• sähköposti: asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Lajitteluneuvonta opastaa jätteiden lajittelussa, kierrätyksessä ja antaa tietoa eri vastaanottopaikoista ja
-hinnoista. Neuvonnasta voit tilata jäteastiatarroja, jätekatostauluja sekä muita materiaaleja.
• puh. 075 753 0011 (arkisin klo 8-15)
• sähköposti: neuvonta@kiertokapula.fi
• chat-palvelu verkkosivuilla

Jätehuollon perusmaksun palvelunumero vastaa jätehuollon perusmaksuun liittyviin kysymyksiin
• puh. 075 753 0008
• perusmaksu@kiertokapula.fi

Tutustu Kiertokapulaan

Mitä haluaisit kysyä jätehuollosta?

Kiertokapulan ympäristökouluttajia ja asiakaspalvelun henkilökuntaa on tavattavissa Nurmijärvellä tammi- ja helmikuussa kolmena eri ajankohtana. Tilaisuuksissa vastataan asukkaiden kysymyksiin jätehuollosta.

Mikäli et pääse paikan päälle, järjestetään myös yksi Teamsneuvontatilaisuus.

Tapaat Kiertokapulan väkeä täällä:

 • ti 31.1.2023 klo 14.00–19.00,
  Pääkirjasto
 • to 2.2.2023 klo 14.00–19.00,
  Klaukkalan kirjasto
 • ti 7.2.2023 klo 14.00–19.00,
  Rajamäen uimahallin aula
 • to 9.2.2023 klo 18.00 alkaen,
  Teams-tilaisuus (linkki löytyy Kiertokapulan kotisivuilta Tapahtuma-kalenterista)

Tervetuloa keskustelemaan!