Asuminen ja rakentaminen

Jätehuolto

Katso kaikki ajankohtaiset

Jätteenkuljetusten tilaaminen Nurmijärvellä

Nurmijärvellä biojätteet on kerättävä taaja-asutusalueella erikseen taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa. Kunta on hankkinut biojätteen kuljetuspalvelun Lassila & Tikanoja Oy:ltä. Biojätteen kuljetukseen liitytään ottamalla yhteyttä Lassila & Tikanojan asiakaspalveluun.

Biojätteen tyhjennyshinnasto Nurmiijärven kunnan alueella 1.8.2020 alkaen

Muiden jätelajien osalta nurmijärveläiset kilpailuttavat itse kuljetukset. Nurmijärven alueella toimivia sekajätettä kuljettavia yrityksiä ovat

Lassila & Tikanoja Oy

Remeo Oy

Urbaser Oy

Piharatamo Oy

Kiertokapula – palveleva jäteyhtiömme

Nurmijärven kunnan alueella järjestetyn jätehuollon hoitaa 1.1.2019 alkaen Kiertokapula Oy. Se huolehtii mm. jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Metsä-Tuomelan jätteenkäsittelyalueella vastaanotetaan kaatopaikkajätettä, hyödynnettäviä jätteitä sekä ongelmajätteitä. Kiertokapula Oy hoitaa Metsä-Tuomelan jätteenkäsittelyaluetta.

Jätehuoltomääräykset ohjaavat asukkaita

Kaikkien asuinkiinteistöjen on liityttävä jätehuoltoon ja kiinteistöllä on oltava astia vähintään sekajätteelle ja sen tyhjennyssopimus jätehuoltoyrityksen kanssa. Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia määräyksiä. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista, jäteastioiden tyhjennysvälejä sekä roskaantumisen ehkäisemistä.

Nurmijärveläiset kilpailuttavat ja valitsevat itse sekajätteen, pakkausjätteiden ja lietteiden kuljettajan. Biojätteen kuljetuksen on kilpailuttanut kunta.

Jätehuollon perusmaksu tulee käyttöön vuoden 2022 alusta. Perusmaksulla katetaan jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustaminen ja ylläpito sekä jätelain mukaiset jätehuollon kiinteät kustannukset. 

Perusmaksun myötä otetaan Metsä-Tuomelassa ilmaiseksi vastaan aiempaa useampia jätejakeita. Näitä ovat muun muassa haravointi- ja risujäte, purkupuu, puhdas puu, käsitelty puu, renkaat vanteilla ja ilman.

Ekopisteillä materiaali kiertää!

RINKI-ekopisteillä lajittelet pakkausjätteet, jos omassa jätekatoksessasi ei ole niille erillistä astiaa.

Vuoden 2016 alusta kotitalouksien pakkausjätteen keräyksen on hoitanut kaupan ja teollisuuden kustantama Rinki-ekopisteverkosto. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy toimittaa pakkausmateriaalit pisteiltään tehtaisiin, joissa ne hyödynnetään raaka-aineena. Kierrättämisen avulla vähennetään uuden raaka-aineen käyttöä, materiaalihukkaa, jätteensyntyä sekä säästetään luonnonvaroja ja energiaa.

Yleisten paperinkeräysastioiden tyhjennyksestä vastaavat Encore Ympäristöpalvelut Oy ja Suomen Keräystuote Oy.