Asuminen ja rakentaminen

Jätehuolto

Katso kaikki ajankohtaiset

Katso kaikki jätehuollon uutiset

Nurmijärveläisten jätehuollosta on vastannut vuodesta 2019 lähtien pääosin Kiertokapula Oy ja jätehuollon valvonnasta jätelautakunta Kolmenkierto.

Kaikkien asuinkiinteistöjen on liityttävä jätelainsäädännön perusteella jätehuoltoon ja kiinteistöllä on oltava astia vähintään sekajätteelle ja sen tyhjennyssopimus jätehuoltoyrityksen kanssa.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia määräyksiä. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista, jäteastioiden tyhjennysvälejä sekä roskaantumisen ehkäisemistä.

Ilmoita kotikompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle!

Jätehuoltoviranomainen ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia sähköisellä lomakkeella. Ilmoitus pitää tehdä kotikompostoinnista silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei ilmoitusta tarvitse tehdä.

Kompostoinnin perusteella voi hakea pidennettyä sekajäteastioiden tyhjennysväliä ja ”kieltäytyä” kiinteistökohtaisesta biojätteen erilliskeräyksestä.

Lue lisää Jätelautakunta Kolmenkierron tiedotteesta

Kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle: https://www.kolmenkierto.fi/viranomaispalvelut/kompostointi-ilmoitus/

Jätteenkuljetusten tilaaminen Nurmijärvellä

Nurmijärveläiset kilpailuttavat ja valitsevat itse sekajätteen, pakkausjätteiden ja lietteiden kuljettajan. Biojätteen kuljetuksen on kilpailuttanut kunta.

Nurmijärvellä biojätteet on kerättävä taaja-asutusalueella erikseen taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa. Kunta on hankkinut biojätteen kuljetuspalvelun Lassila & Tikanoja Oy:ltä. Biojätteen kuljetukseen liitytään ottamalla yhteyttä Lassila & Tikanojan asiakaspalveluun.

Biojätteen tyhjennyshinnasto Nurmijärven kunnan alueella löytyy jätelautakunta Kolmenkierron sivuilta.

Muiden jätelajien kuljetuksen kilpailuttavat vielä tällä hetkellä kuntalaiset itse. Niitä kuljettavia yrityksiä on listattu jätelautakunta Kolmenkierron sivuille. Nurmijärven alueella toimivia sekajätettä kuljettavia yrityksiä ovat

Lassila & Tikanoja Oy

Remeo Oy

Urbaser Oy

Piharatamo Oy

Nurmijärveläisten jätteenkuljetukset siirtyvät Kiertokapulalle 1.3.2023

Nurmijärven kunnanhallitus päätti siirtää Nurmijärven jätteenkuljetukseen liittyvän toteuttamisvastuun ja kilpailuttamistehtävän Kiertokapula Oy:lle. Tulevaisuudessa kuntalaisten ei tarvitse enää hankkia jätekuljetusta itse.

Seka- ja biojätteen sekä pakkausmuovin kuljetukset Kiertokapulan kilpailuttamana käynnistyvät maaliskuussa 2023, ja muiden pakkausjätteiden kuljetukset kesällä 2023. Kiertokapula tiedottaa asukkaille tarkemmin vielä lähempänä aloitusajankohtaa.

TULOSSA: Kiertokapulan asiakaskirje postitetaan koteihin loka-marraskuussa 2022: Kirjeessä opastetaan muun muassa tarkemmin, miten toimia aiemmin käytössä olleiden jäteastioiden kanssa ja kerrotaan, ettei omia muovipakkausastioita kannata tässä vaiheessa hankkia, sillä astia kuuluu tyhjennyshintaan.

Jätehuoltoon liittyvistä asioista voi lukea ja esittää kysymyksiä Kiertokapulan verkkosivuilla, www.kiertokapula.fi.

Jätteenkuljetusten järjestäminen ja alustava aikataulu

Jätehuollon perusmaksu käyttöön 1.1.2022

Jätehuollon perusmaksu tulee käyttöön vuoden 2022 alusta. Perusmaksulla katetaan jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustaminen ja ylläpito sekä jätelain mukaiset jätehuollon kiinteät kustannukset. Maksun suuruudesta päätetään vuosittain jätemaksutaksan osana. Lue lisää verkkosivultamme!