Asuminen ja rakentaminen

Jätehuolto

Katso kaikki ajankohtaiset

Katso kaikki jätehuollon uutiset

Vuoden 2019 alusta lähtien nurmijärveläisten jätehuollosta on vastannut pääosin Kiertokapula Oy ja jätehuollon valvonnasta jätelautakunta Kolmenkierto.

Kaikkien asuinkiinteistöjen on liityttävä jätelainsäädännön perusteella jätehuoltoon ja kiinteistöllä on oltava astia vähintään sekajätteelle ja sen tyhjennyssopimus jätehuoltoyrityksen kanssa.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia määräyksiä. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista, jäteastioiden tyhjennysvälejä sekä roskaantumisen ehkäisemistä.

Jätehuollon perusmaksu käyttöön 1.1.2022

Jätehuollon perusmaksu tulee käyttöön vuoden 2022 alusta. Perusmaksulla katetaan jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen perustaminen ja ylläpito sekä jätelain mukaiset jätehuollon kiinteät kustannukset. Maksun suuruudesta päätetään vuosittain jätemaksutaksan osana. Lue lisää verkkosivultamme!

Jätteenkuljetusten tilaaminen Nurmijärvellä

Nurmijärveläiset kilpailuttavat ja valitsevat itse sekajätteen, pakkausjätteiden ja lietteiden kuljettajan. Biojätteen kuljetuksen on kilpailuttanut kunta.

Nurmijärvellä biojätteet on kerättävä taaja-asutusalueella erikseen taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa. Kunta on hankkinut biojätteen kuljetuspalvelun Lassila & Tikanoja Oy:ltä. Biojätteen kuljetukseen liitytään ottamalla yhteyttä Lassila & Tikanojan asiakaspalveluun.

Biojätteen tyhjennyshinnasto Nurmijärven kunnan alueella löytyy jätelautakunta Kolmenkierron sivuilta.

Muiden jätelajien kuljetuksen kilpailuttavat vielä tällä hetkellä kuntalaiset itse. Niitä kuljettavia yrityksiä on listattu jätelautakunta Kolmenkierron sivuille. Nurmijärven alueella toimivia sekajätettä kuljettavia yrityksiä ovat

Lassila & Tikanoja Oy

Remeo Oy

Urbaser Oy

Piharatamo Oy

Nurmijärveläisten jätteenkuljetuksen hoitaminen siirtyy Kiertokapulalle

Nurmijärven kunnanhallitus päätti siirtää Nurmijärven jätteenkuljetukseen liittyvän toteuttamisvastuun ja kilpailuttamistehtävän Kiertokapula Oy:lle. Tulevaisuudessa kuntalaisten ei tarvitse enää hankkia jätekuljetusta itse.

Kilpailutuksen valmistelu on käynnistynyt, ja muutokset alkavat näkymään kuntalaisten arjessa arviolta reilun vuoden kuluttua. Asukkaiden ei tarvitse tehdä mitään muutoksia tässä vaiheessa.

Jätteenkuljetusten järjestäminen ja alustava aikataulu