Maankäyttö ja liikenne

Kaavoitus

Kaavoittaminen on maa-alueiden käytön suunnittelua. Kaavoituksen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta alueellaan. Nurmijärvellä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset yleis- ja asemakaavat laaditaan Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan yleis- ja asemakaavoituksen yksiköissä.