Kunta tiedottaa

Lähde mukaan kehittämään tulevaisuuden Kirkonkylää

Millaisena näet Kirkonkylän alueen tulevaisuudessa? Mitä Kirkonkylällä olisi hyvä säilyttää, mitä kehittää, mitä ja miten rakentaa? Mikä vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta?

”Kirkonkylästä tehdään tänä vuonna kokonaisvaltainen kehityssuunnitelma yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja päättäjien kanssa. Se toimii kokoavana suunnitelmana ja pohjana yksittäisille asemakaavamuutoksille, jolloin Kirkonkylä kehittyy haluamaamme suuntaan”, kertoo asemakaavapäällikkö Crista Toivola. ”Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan muun muassa ympäristön viihtyisyys, asuminen, kulttuuriympäristö, viherverkosto, julkisten ulkotilojen kokonaisuus, liikenteen ja pysäköinnin ratkaisut, kestävä liikkuminen, elinkeinotoiminta, matkailu, tapahtumat ja kunnan toiminnot”, lisää Toivola.

Osallistu asukastilaisuuksiin ja vastaa kyselyyn

Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä -asukastilaisuus pidetään tiistaina 31.1.2023 klo 17.30 pääkirjastossa. Tilaisuudessa keskustellaan Kirkonkylän kehittämishankkeen lähtökohdista ja tavoitteista. Tervetuloa mukaan!

Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä -kysely on avoinna 1.-15.2.2023 kunnan verkkosivuilla.
– Käy vastaamassa!

Kirkonkylän kehittämishankkeelle on julkaistu omat sivut kunnan kotisivuilla. Sivuilta löytyy tietoa niin itse kehittämissuunnitelmasta kuin prosessin etenemisestä.

Tutustu osoitteessa nurmijarvi.fi/tulevaisuudenkirkonkyla.

Syksyllä järjestetään vielä toinen asukastilaisuus.