Hyvinvointi

Aamu- ja iltapäivähoito Kivenpuiston koululla

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää ja kunnat tuottavat alueellaan kehitysvammalain tai vammaispalvelulain tarkoittamille lapsille heidän tarvettaan vastaavaa aamu- ja iltapäivähoitoa perusopetuksen toimintapäivinä sekä loma-ajan hoitoa. Nurmijärvellä toiminta järjestetään Kivenpuiston koulussa.

Perusopetuksen toimintapäivinä aamuja iltapäivähoito on saatavilla aamuisin kello 7.30 alkaen iltapäivään kello 16.30 saakka. Samat toiminta-ajat koskevat myös loma-ajan hoitoa.

Loma-aikoina palvelua järjestetään perusopetuksen syyslomalla ja talvilomalla sekä kesälomalla kesäkuun ajan ja elokuun alussa ennen koulujen syyslukukauden alkamista. Palvelua ei järjestetä perusopetuksen joululoman aikana, heinäkuussa eikä perusopetuksen opettajatyöpäivinä (ns. veso -päivinä, joita on max. 1 krt/lukuvuosi) tai mahdollisina hyvissä ajoin etukäteen informoituina koulun arkivapaapäivinä.

Perusopetus järjestää ja toteuttaa aamuja iltapäivähoidon kuljetukset koulupäivinä. Hyvinvointialueen vastuulla on järjestää loma-ajan hoidon kuljetukset.