Hyvinvointialue

Keusote jatkaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueena

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on vastannut vuoden alusta alkaen alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Kaikki hyvinvointialueen palvelut jatkuivat vuodenvaihteen yli keskeytymättä, eikä kenenkään asiakassuhde hyvinvointialueuudistuksen takia katkea jatkossakaan.

Historiallinen hallinnollinen uudistus

Sote-uudistus ja pelastustoimen uudistus ovat valtakunnallisesti yksi historiamme suurimmista hallinnollisista uudistuksista. Sen myötä maahamme on perustettu hyvinvointialueet, jotka ovat vastanneet sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

Hyvinvointialueet ovat kunnista ja valtiosta erillisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. Aluevaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta ja käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Uudistuksen tavoitteena on vastata syntyvyyden laskun ja ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin ja taata palvelujen saatavuus yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvaessa. Suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus myös yhteiskunnan muutosten keskellä.

Hyvinvointialueelle siirtyneet palvelut:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä (Keusote)
  • koulujen kuraattorit ja psykologit Keusoten alueen kunnista (myös Nurmijärven kunnalta)
  • erityistä tukea tarvitsevien palveluita Eteva-kuntayhtymältä (Etevalta siirtyi palveluita usealle eri hyvinvointialueelle)
  • päihdehuollon palvelut Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymältä (Ridasjärven päihdehoitokeskus)