Hyvinvointipalvelut

Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja tukea kansainvälistä suojelua saaville henkilöille ja heidän perheilleen sinä aikana kun heistä saadaan kuntakorvauksia. Avustamme alkuvaiheen järjestelyissä ja teemme verkostotyötä hyvän kotoutumisen mahdollistamiseksi. Ohjaamme eri palveluihin ja annamme tukea arkielämän tilanteissa.

Toimipisteessämme on myös kaikille maahanmuuttajille suunnattu matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelu Koto-info.