Päätöksenteko ja hallinto

Vaikuta ja osallistu

Kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksilla tarkoitetaan niiden keinojen kokonaisuutta, jolla kuntalainen voi vaikuttaa johonkin yhteisen asian ratkaisuun.

Kuntatasolla tärkeimpiä vaikuttamismuotoja on lueteltu Kuntalain 27 pykälässä. Näitä vaikuttamismuotoja ovat muun muassa palvelujen käyttäjien valinta kunnan toimielimiin, kuulemis- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen ajankohtaisista asioista, asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa ja mahdollisuus tehdä kuntalaisaloitteita.

Näillä sivuilla saat tietoa mahdollisuuksistasi vaikuttaa ja osallistua Nurmijärven kunnassa perinteisen edustuksellisen ja suoran demokratian kautta sekä uusien osallisuuden toimintatapojen kautta. Etsimme ja tarjoamme aktiivisesti kuntalaisille ja muille toimijoille erilaisia tapoja ja keinoja osallistumiseen, vaikuttamiseen ja vuoropuheluun. Monet keskeiset kuntastrategiat voivat toteutua, jos asukkaat osallistuvat asioiden hoitamiseen ja niistä käytävään keskusteluun.