Kulttuuri ja vapaa-aika

Liikunta ja ulkoilu

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut vastaa kuntalaisille tarjottavien ohjaustuntien järjestämisestä, urheiluseurojen avustamisesta, koulujen liikuntasalien harjoitusvuorojen myöntämisestä sekä hallinnoinnista ja yleisestä kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä.
Yhdessä kunnan alueella toimivien hyvinvoinnin edistäjien kanssa kannustetaan asukkaita edistämään ja ylläpitämään omaa ja lähiyhteisönsä hyvinvointia heidän omien voimavarojensa puitteissa.

Tekninen keskus vastaa Nurmijärven kunnan ulkoliikuntapaikkojen hoidosta ja vuorojen myöntämisestä
Liikunta-alueiden työnjohto Kalle Koski p. 040 317 4033 tai kalle.koski@nurmijarvi.fi
Liikuntapaikoista saat lisätietoa kotisivujen osiosta liikuntapaikat ja –tilat.