Kulttuuri ja vapaa-aika

Liikunta ja ulkoilu

Liikuntapalvelut vastaa kuntalaisille tarjottavien ohjaustuntien järjestämisestä, urheiluseurojen avustamisesta, koulujen liikuntasalien harjoitusvuorojen myöntämisestä sekä hallinnoinnista ja yleisestä kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä.


Nurmijärven kunnan ulkoliikuntapaikkojen hoidosta ja vuorojen myöntämisestä vastaa tekninen keskus.
Liikunta-alueiden työnjohto Kalle Koski p. 040 317 4033 tai kalle.koski@nurmijarvi.fi
Liikuntapaikoista saat lisätietoa kotisivujen osiosta liikuntapaikat ja –tilat.

Keusoten koronasuositusten ja -rajoitusten (1.3.) vaikutukset Nurmijärvellä

Päivitetty 2.3.2021

Keski-Uudenmaan sote (Keusote) on päivittänyt 1.3.2021 koronasuosituksia ja -rajoituksia. Keusoten alueen koronasuositukset on päivitetty alueemme koronavirusepidemiatilanne ja aluehallintoviranomaisen antamat tartuntatautilain mukaiset päätökset huomioiden.

_____________________________________________________________

Harrastustoiminta

Keusoten 1.3. antamat  rajoitukset vaikuttavat Nurmijärven nuorten harrastustoimintaan. Rajoitukset ovat voimassa 31.3.2021. Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee omaehtoista ulkoilua ja yksilöharrastamista. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja ja kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä.

Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminta

 • Organisoitu tai ohjattu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytetään sisä- ja ulkotiloissa. Harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä.

Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta

 • Harrastustoimintaa kunnan hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain ohjattuun harrastustoimintaan. Kaikki lasten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.
 • Lasten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten määrä 10).
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa (katso seuraava kohta) voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.
 • Kunnan suuremmat sisäliikuntatilat: Maaniitun koulu, Seitsemän veljeksen koulu, Urheilupuiston koulu, Klaukkalan koulu, Keuda Ammattiopisto, Mäntysalon koulu, Kivenpuiston koulu, Isoniitun koulu, Nurmijärven Yhteiskoulu NYK.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä, antaa ohjeita ja puuttuu tarvittaessa. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää annetun ohjeistuksen edellyttämällä tavalla, käyttövuoro voidaan perua.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.
 • Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.
 • Rajoitukset ovat voimassa 31.3.2021.

Kilpaurheilu

Lue lisää Keusoten tiedotteesta 1.3.2021 (päivitetty 2.3.2021)

________________________________________________________________

Suomen ladun ohjeistus ulko- ja kuntoreiteillä liikkumiseen: https://www.suomenlatu.fi/uutiset/vaikuta/2020/suomen-ladulta-etiketti-koronapandemian-aikaiseen-ulkoiluun.html

______________________________________________________________

-> -> -> Seuraa Liikuntapalvelut ajankohtaista sivua.
Mikäli tarvitset ohjausta tai neuvontaa, liikunta asioissa sinua auttavat:

Aikuisten liikunta – Jonna Suonio p. 0403174667
Ikäihmisten liikunta, erityisliikunta – Petra Kela p. 0403172046
Lasten ja perheiden liikunta – Mika Vänni 040317 2048
Liikunnanohjaaja – Toni Koskinen p. 0403172047

Toimistosihteeri, salivuorot – Jonna Kivi p. 0403174890