Kulttuuri ja vapaa-aika

Liikunta ja ulkoilu

Liikuntapalvelut vastaa kuntalaisille tarjottavien ohjaustuntien järjestämisestä, urheiluseurojen avustamisesta, koulujen liikuntasalien harjoitusvuorojen myöntämisestä sekä hallinnoinnista ja yleisestä kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä.


Nurmijärven kunnan ulkoliikuntapaikkojen hoidosta ja vuorojen myöntämisestä vastaa tekninen keskus.
Liikunta-alueiden työnjohto Kalle Koski p. 040 317 4033 tai kalle.koski@nurmijarvi.fi
Liikuntapaikoista saat lisätietoa kotisivujen osiosta liikuntapaikat ja –tilat.

Sporttileiri Maaniitun koululla kesäkuussa

Kesäkuussa järjestetään Sporttileiri Maaniitun koululla. Lisätietoja ja ilmoittautuminen

___________________________________________________________________________________

Ulkoharrastustoiminta laajenee 20 vuotta täyttäneille ja sitä nuoremmille Nurmijärvellä

19.4.2021

Keusote ja jäsenkunnat ovat linjanneet ulkoharrastustoiminnan laajentamisesta 20 vuotta täyttäneille ja sitä nuoremmille. Kaikki harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee omaehtoista ulkoilua ja yksilöharrastamista. Otteluita, kilpailuja, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja ja kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä.

Keusoten alueen uudet linjaukset astuvat voimaan Nurmijärven kunnan hallinnoimissa tiloissa 19.4. alkaen:

21 vuotta täyttäneet ja sitä vanhempien harrastustoiminta:

 • Organisoitu tai ohjattu harrastustoiminnan keskeytys jatkuu sisä- ja ulkotiloissa (mukaan lukien taiteen perusopetus). Harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä.

13-20-vuotiaiden harrastustoiminta:

 • Ryhmäharrastustoiminta ulkotiloissa on mahdollista ilman lähikontakteja 4. alkaen.
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Ulkotilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
 • Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.
 • Organisoitu tai ohjattu ryhmäharrastustoiminnan keskeytys jatkuu sisätiloissa 2007 vuonna syntyneille ja sitä vanhemmille. Yksilöharrastaminen on mahdollista.

Vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat:

 • Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan ulko- ja sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten määrä 10).
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Lue Keusoten alueen voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset Keusoten kotisivuilta.

________________________________________________________________

Suomen ladun ohjeistus ulko- ja kuntoreiteillä liikkumiseen: https://www.suomenlatu.fi/uutiset/vaikuta/2020/suomen-ladulta-etiketti-koronapandemian-aikaiseen-ulkoiluun.html

______________________________________________________________

-> -> -> Seuraa Liikuntapalvelut ajankohtaista sivua.
Mikäli tarvitset ohjausta tai neuvontaa, liikunta asioissa sinua auttavat:

Aikuisten liikunta – Jonna Suonio p. 0403174667
Ikäihmisten liikunta, erityisliikunta – Petra Kela p. 0403172046
Lasten ja perheiden liikunta – Mika Vänni 040317 2048
Liikunnanohjaaja – Toni Koskinen p. 0403172047

Toimistosihteeri, salivuorot – Jonna Kivi p. 0403174890