Kulttuuri ja vapaa-aika

Liikunta ja ulkoilu

Liikuntapalvelut vastaa kuntalaisille tarjottavien ohjaustuntien järjestämisestä, urheiluseurojen avustamisesta, koulujen liikuntasalien harjoitusvuorojen myöntämisestä sekä hallinnoinnista ja yleisestä kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä.


Tekninen keskus vastaa Nurmijärven kunnan ulkoliikuntapaikkojen hoidosta ja vuorojen myöntämisestä
Liikunta-alueiden työnjohto Kalle Koski p. 040 317 4033 tai kalle.koski@nurmijarvi.fi
Liikuntapaikoista saat lisätietoa kotisivujen osiosta liikuntapaikat ja –tilat.

Klaukkalan tenniskentät
Klaukkalassa tenniskenttien hallinnointi ja varaukset menevät Nurmijärven tennisseuran kautta.
Heidän kotisivuille pääset TÄSTÄ

___________________________________________________________________________________

SYKSYN OHJATTUIHIN LIIKUNTARYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISTYI
MA 23.8. ALLA OLEVISTA LINKEISTÄ:
Lasten liikunta
Vesiliikunta
Ikäihmisten liikunta


HUOM!
Ilmoittautumiset vain joko yllä olevien linkkien kautta tai soittamalla. Emme ota vastaan ilmoittautumisia tekstiviestillä, sähköpostitse emmekä muillakaan viestikanavilla.

___________________________________________________________________________________

Korona ohjeistuksia päivitetty 23.8.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 20.8.2021 tartuntatautilain pykälän 58:n mukaisen päätöksen jatkaa 5.8. voimaan astuneita kokoontumisrajoituksia Keusoten kuntien alueelle. Uusi määräys yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista on voimassa ajalla 27.8.2021-12.9.2021.

Tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka.

Tartuntatautilain pykälän 58 c mukaan toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet, 
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään ja
 • asiakkaan ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista, ja mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan.

Keusoten kuntien alueilla voidaan järjestää sisätiloissa yli 10 henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että
– asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja
– terveysturvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.
Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Tapahtumanjärjestäjille suositellaan vahvaa maskisuositusta erilaisiin tapahtumiin, myös ulkona järjestettäviin tilaisuuksiin kuten kesäteattereihin, konsertteihin ja festivaaleille. Keusote suosittelee myös ulkotapahtumiin 1–2 metrin turvavälejä. (29.7.2021)

Harrastustoiminta

Keusote suosittelee harrastamista ulkona. Harrastamisessa sisä- ja ulkotilojen osalta toimijan on toiminnassaan huolehdittava tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista, kts. kohta Tilojen käyttö edellä.

 • Lasten, nuorten ja aikuisten harrastus- ja kilpailutoiminta on mahdollista ulkona ja sisällä terveysturvallisuus huomioiden.
  Keusote suosittaa järjestämään ulkoharrastusmahdollisuuksia, ja ensijaisesti harrastustoimintaa, joissa turvavälien noudattaminen on mahdollista.
 • Toiminnan järjestäjä voi joutua rajoittamaan osallistujien ja yleisön määrää, jotta riittävä väljyys voidaan toteuttaa.
 • Harrastusryhmän yhteystiedot tulee kerätä, jotta tartunnan jäljitys on mahdollista. Harrastusryhmän järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajien ja 12 vuotta täyttäneiden osallistujien on hyvä käyttää kasvomaskia tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. (pl. urheilutilanne)
 • Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien tuloa sisätiloihin voidaan edelleen rajoittaa esim. turvavälien turvaamiseksi, tai vaihtoehtoisesti voidaan suosittaa kasvomaskien käyttöä. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Kilpaurheilu

________________________________________________________________

Suomen ladun ohjeistus ulko- ja kuntoreiteillä liikkumiseen: https://www.suomenlatu.fi/uutiset/vaikuta/2020/suomen-ladulta-etiketti-koronapandemian-aikaiseen-ulkoiluun.html

______________________________________________________________

-> -> -> Seuraa Liikuntapalvelut ajankohtaista sivua.
Mikäli tarvitset ohjausta tai neuvontaa, liikunta asioissa sinua auttavat:

Aikuisten liikunta – Heli Lindh p. 0403174667
Ikäihmisten liikunta, soveltava liikunta (aikuiset) – Petra Kela p. 0403172046
Lasten ja perheiden liikunta, soveltava liikunta (lapset ja nuoret) – Toni Koskinen p. 040317 2048
Liikunnanohjaaja – Jonna Suonio p. 0403172047

Toimistosihteeri, salivuorot – Jonna Kivi p. 0403174890