Kunta tiedottaa

Kyliin rakentamista kehitetään

Kunnanhallitus hyväksyi marraskuussa 2022 suunnitelman kylien yleiskaavoituksen kehittämisestä, ja valitsi kolme vaihtoehtoista mallia, joista linjataan Nurmijärvellä toteutettava malli. Nurmijärvi-malli tulee korvaamaan nykyisin käytössä olevan, vuoteen 1959 perustuvan emätilaratkaisun*.

Vaihtoehtoisissa malleissa on kokonaismäärältään samanlainen rakentamismahdollisuus, joka asetetaan tulevissa osayleiskaavoissa arviolta noin 1,5–2-kertaiseksi väestön kasvutavoitteeseen nähden. Eri vaihtoehdoissa rakennuspaikat ja määrät jakautuvat eri lailla pienille ja suurille tiloille. Lisäksi sovelletaan alueen edullisuusvyöhykemallia, joka huomioi esimerkiksi kylän palvelut.

Uusia malleja on tarkoitus kokeilla ensimmäisenä Metsäkylän osayleiskaavaluonnoksen laadinnassa.

”Haluamme kuntalaiset ja maanomistajat mukaan heti kaavaprosessin alussa ja heille järjestetään asukastilaisuus maaliskuun alussa. Tilaisuudessa kerrotaan, mitä tullaan tekemään ja missä aikataulussa. Paikalle toivotaan tulevan osallistujia laajemmin ympäri kuntaa, ei vain metsäkyläläisiä, koska kaavaprosessin lopussa on tarkoitus tehdä linjaus siitä, millainen on kylien kaavoituksessa käytettävä Nurmijärvi-malli”, sanoo yleiskaavapäällikkö Anita Pihala.

Kyliin rakentamiselle on tehty oma sivu kunnan kotisivuilla, joilta löytyy tietoa kaavoitusprosessin Nurmijärvi-mallin etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista.
Tutustu Rakennetaan kyliin -kehittämistyöhön.

*Emätilanimitys perustuu siihen, millainen tila on ollut tiettynä poikkileikkausajankohtana eli miten tilaa on jaettu ja rakennettu tietystä vuodesta eteenpäin.