Hyvinvointi

Lepsämän alkuluokka tarjoaa sujuvan siirtymän koulupolulle

Alkuluokkatoimintaa on Nurmijärvellä kehitetty eri yksiköissä harppauksin viimeisen neljän vuoden aikana. Alkuluokalla tarkoitetaan ryhmää, jossa toimii eri-ikäisiä lapsia, esiopetuksen ja perusopetuksen ensimmäisten vuosiluokkien oppilaita.

Toimintaa toteutetaan erilaisissa ryhmissä lasten tarpeet ja vahvuudet huomioiden. Tällä hetkellä noin 65 % kunnan kaikista esiopetuksen ja perusopetuksen ensimmäisen sekä joissain yksiköissä myös toisen vuosiluokan oppilaista on toiminnan piirissä.

Alkuluokkatoiminnasta on kerätty säännöllisesti palautetta henkilöstöltä ja perheiltä, mikä on omalta osaltaan auttanut toiminnan kehittämisessä. Huoltajilta saadun palautteen perusteella kunta on oikealla polulla: keväällä 2022 kyselyyn vastanneesta yli kahdestasadasta vanhemmasta keskimäärin 70 % oli tyytyväisiä alkuluokkatoimintaan.

Lintumetsässä opiskelee 165 lasta alkuluokilla

Lepsämän koulun Lintumetsän alkuluokat aloittivat toimintansa syksyllä 2021.

”Alkuluokan ytimessä on se, että eri-ikäiset lapset toimivat säännöllisesti yhdessä. Lapset muodostavat työryhmiä, sopivat rooleja ja oppivat taitoja, joita tarvitaan tulevaisuudessakin. Lasten itsetunto vahvistuu pienessä ryhmässä, millä vaikutus hyvinvointiin”, Lintumetsän yksikössä toimiva luokanopettaja Titta Hyyti kertoo.

Lapset saavat alkuluokassa yksilöllistä tukea oppimiseen

”Alkuluokassamme on 3–4 aikuista ryhmää kohden, jolloin jokainen lapsi tulee kohdatuksi. Tämä synnyttää turvallisuuden tunnetta ja rakentaa luottamussuhdetta. Lisäksi lapsi kokee olevansa merkityksellinen. Tästä olemme saaneet myös kiittävää palautetta vanhemmilta”, Hyyti kertoo.

“Yksilöllisemmän tuen myötä lahjakkaat lapset eivät turhaudu yhtä helposti. Heidän motivaationsa oppimiseen säilyy ja tämä kantaa heitä pitkälle myöhempään elämään”, Susanna Salin täydentää.

”Oman kokemukseni mukaan alkuluokka mahdollistaa erityisen tuen piirissä olevien lasten oppimisen. Lähikoulussa he saavat kavereita naapurustosta, mikä heijastuu myös koulupäivän ulkopuolelle”, Hyyti lisää.

Oppimista luonnon keskellä

Lintumetsän alkuluokissa korostuu toiminnallinen oppiminen lähimetsissä ja koulun pihapiirissä.

”Ulkoluokkatoimintaa on toki kehitetty jo pitkään, mutta vasta alkuluokan myötä siitä on tullut osa kouluarkeamme. Nurmijärvellä riittää metsää ja luontoa, joka voidaan valjastaa innostavaksi oppimisympäristöksi”, opettajat kertovat.

”Minä pidän opettajana siitä, että voin pienryhmässä opettaa sillä tasolla ja tavalla, jota lapsi yksilönä tarvitsee”, Heini Viitamäki näkee.

Alkuluokkatoiminnasta innostuneet

Lintumetsän alkuluokkien aloitus on ollut onnistunut ja innostunut. ”Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että henkilökunta on motivoitunutta. Meillä esimerkiksi lastenhoitajat saavat osallistua ja ovat tiimisuunnittelussa mukana, mikä lisää yhteisöllisyyttä”, opettajat kertovat ja tunnistavat taustalla rakenteita:

”Teimme vuoden verran ennakkosuunnittelua ennen alkuluokan aloittamista. Meillä on selvät viikko- ja tiimirakenteet sekä hyvät suunnitelmat, mitkä lisäävät lapsille turvallisuuden tunnetta sekä mahdollisuuksia tulla kuulluiksi.”

”Olemme myös kehittäneet joustavasti toimintaamme, kun sille on ilmennyt tarvetta. Rehtorin ja päiväkodin johtajan yhteistyö toimii täällä loistavasti, minkä ansiosta olemme saaneet varhaiskasvatuksen ja koulujen kulttuurit sovitettua loistavasti yhteen. Kaikki tämä tukee lasten hyvinvointia”, opettajat kiittelevät.