Päätöksenteko ja kuulutukset

Hallinto-ja toimintasäännöt

Kunta päättää hallintonsa järjestämisestä kuntalaissa säädetyllä tavalla. Tätä varten valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimintavallan jaosta ja tehtävistä. Lautakunnat voivat omalla päätöksellään siirtää sille annettua toimivaltaa edelleen alaisilleen viranomaisille toimintasäännöllä.

Kunnallisia sääntöjä noudatetaan kunnan hallinnossa sitovina. Tähän on koottu keskeisimpiä sääntöjä.