Vaikuta ja osallistu

Tartu toimeen

Tuomme kunnan toiminnan lähelle kuntalaista vahvistamalla kuntalaisten mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja osallistumiseen. Haluamme kannustaa asukkaita hankkeiden toteuttamiseen omaehtoisesta tai yhteistyössä kunnan kanssa. Aktiivista toimijuutta voi toteuttaa esimerkiksi lähtemällä mukaan vapaaehtoistyöhön tai menemällä mukaan yhdistystoimintaan.

Alasivuille on koottu perustietoa aktiivisen toimijuuden keinoista ja osallistumisen mahdollisuuksista.