Rekrytointi

Harjoittelupaikat

Harjoittelupaikat

Nurmijärven kunnalla on mahdollista suorittaa opintoihin liittyviä harjoittelu- ja työssä oppimisjaksoja. Harjoittelupaikkaa kysytään pääsääntöisesti yksiköiden esimiehiltä.

Sivistystoimi

Sivistystoimessa varhaiskasvatuksen työssä oppimispaikkaa kysytään päiväkodin johtajalta.

Päiväkodit ja päiväkotien johtajien yhteystiedot

Koulussa suoritettavaa harjoittelupaikkaa kysytään rehtorilta.

Koulujen ja rehtorien yhteystiedot

  
Ruokapalvelut 

Ruokapalveluita hoitavan liikelaitos Aleksian harjoittelupaikkoja tiedustellaan keittiöiden alue-esimiehiltä.

Alue-esimiesten yhteystiedot

Oppisopimuspaikat 

Oppisopimuspaikkoja kunnalla on tarjolla rajoitetusti. Varhaiskasvatuksessa ei ole tällä hetkellä tarjota lähihoitajiksi opiskeleville oppisopimuspaikkoja. Muiden alojen opiskelijat voivat tiedustella oppisopimusmahdollisuutta eri yksiköiden esimiehiltä.

Peruskoulussa suoritettavan TET-jakson paikkoja tiedustellaan yksiköiden esimiehiltä.