Kunta tiedottaa

Lähtisitkö mukaan AVAK-toimintaan?

Kunnan varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoitteena on turvallisen elinympäristön luominen, kunnan palvelutuotannon hoitaminen kaikissa olosuhteissa sekä häiriö- ja kriisitilanteiden hallinta ja niistä toipuminen. Alueellisen valmiuskeskuksen AVAK-toiminnalla kunta haluaa varmistaa, että kuntalaiset voivat saada palveluita myös häiriötilanteessa. Se on tärkeä osa kunnan varautumista ja toimintaa mahdollisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa, kuten veden- ja sähkönjakelun pidempiaikaisissa häiriötilanteissa tai suuronnettomuuksissa, jotka vaativat väestön evakuointia tai hätämajoitusta.

Kunta varautuu ennakoiden ja arvioiden mahdollisia riskejä sekä uhkatilanteita. Osa tätä varautumista on säännöllinen AVAK-harjoittelu ja -koulutus kunnan henkilöstön ja muiden yhteistyötahojen osalta. Nyt voit hakea osaksi AVAK-toimintaa!

AVAK-henkilöstö tärkeässä roolissa

AVAKin tilannehuoneen henkilöstö mahdollistaa muiden palveluntuottajien toiminnan alueellisen valmiuskeskuksen sisällä. Tilannehuone ylläpitää ajantasaista tilannekuvaa kunnan johdolle sekä muille viranomaisille. Kunnan johtokeskus valvoo ja ohjeistaa alueellisen valmiuskeskuksen toimintaa ja välittää tietoa palveluntuottajille tilannehuoneen välityksellä.

Miten AVAK-henkilöstöä koulutetaan?

Kunta järjestää vuosittain kursseja yhteistyössä MPK:n Maanpuolustuskoulutuksen kanssa. Kursseilla koulutetaan uutta AVAK-henkilöstöä tilannehuoneeseen. Kursseille voi osallistua myös vanhoja konkareita kertaamaan sekä tuomaan omaa osaamistaan uusille toimijoille. Koulutuksiin osallistuu kunnan henkilöstöä, virkakuntaa sekä vapaaehtoisia kuntalaisia.

AVAK-kurssi päättyy aina AVAK-harjoitukseen. Hyvänä esimerkkinä harjoituksesta on vuonna 2019 Rajamäen Rajakaaressa pidetty säteilymittausharjoitus, jossa oli mukana kattava joukko viranomaisia, järjestöjä sekä vapaaehtoisia henkilöitä. Kurssi toteutetaan kahdella etäopintojaksolla, jotka kestävät kaksi tuntia/ilta ja kolmas kurssi-ilta toteutetaan neljä tunnin lähiopinnoilla. Kurssiin sisältyy myös verkko-opintoja. AVAK-kurssin käynyt voi myös ilmoittautua kouluttajakoulutukseen ja toimia itse kouluttajana uusille AVAK-toimijoille.

Sinustako osa kunnan varautumista? Täytä hakulomake ja hae vapaaehtoiseksi!

Kunta rekrytoi uusia vapaaehtoisia mukaan vuoden 2023 kurssille. Kunnan kotisivuilta löytyy lomake, jolla voit hakea vapaaehtoiseksi kunnan AVAK-toimintaan ja olla näin osana tärkeää varautumisen ketjua.

Vapaaehtoiset hakijat haastatellaan ennen valintaa. Valitut henkilöt täyttävät vapaaehtoisen sitoumuksen, jolla he sitoutuvat toimintaan ja, jonka kautta he saavat vapaaehtoisena toimiessaan vakuutuksen.

Lisätiedot vapaaehtoisena AVAK-henkilönä toimimisesta ja koulutuksista:

Kati Aaltio, palvelupäällikkö
kati.aaltio@nurmijarvi.fi
puh. 040 317 4674