Nurmijärvi på svenska

Nurmijärvi är en livlig och växande kommun, som via motorvägen nås smidigt från Helsingfors på 30 minuter. Tre fjärdedelar av invånarna i Nurmijärvi bor i tätorter.

Befolkningsmängden i kommunen är över 44 000 och Nurmijärvi är Finlands mest tätbefolkade kommun. Av alla kommunen och städer är vi den 25. största.

Det allmänna intrycket av kommunen är lugnt, naturnära och småhusdominerat med särpräglade bycentrum. De största tätorterna är Klövskog (Klaukkala), kyrkbyn (kirkonkylä) och Rajamäki. Åldersstrukturen är ungdomlig och många barnfamiljer har valt att bo här. Ungefär en fjärdedel av befolkningen är yngre än 15 år. Undersökningarna visar att kommuninvånarna uppskattar det trygga livet i Nurmijärvi.

Aleksis Kivi

Aleksis Kivi är född i Nyland, i Nurmijärvi socken i Palojoki by den 10 oktober 1834. Han var son till skräddaren Eerik Stenvall och Anna-Kristiina Hamberg. I familjen fanns tre äldre bröder och en yngre syster Agnes, som dog när hon var 13 år.

Läs mera om Aleksis Kivi

Nurmijärvi skolor

Vendlaskolan

Andra skolor

Information på Finska 

Småbarnspedagogik

Daghemmet Äppelgården

Förskoleundervisning

Daghemmet Äppelgården

Vendlaskolan (startklassen)

Översätt vår webbplats med Google

Du kan översätta den här webbplatsen till svenska med hjälp av Google Translate.

Tänk på att översättningen är datorgenererad och att fel uppstår.

Nurmijärvi kommun tar inte ansvar för översättningen.

När du klickar på länken ovan kommer du till Google. Standardspråket är svenska, men du kan byta till ett annat språk.