Liikunta

Voimaa vanhuuteen -hankkeen viimeinen vuosi starttaa

Ikäinstituutin koordinoiman Voimaa vanhuuteen -hankkeen viimeinen vuosi käynnistyy Nurmijärven kunnassa.

Kolmivuotisen hankkeen aikana pyritään edistämään toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikkumiskykyä, osallisuutta sekä itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Kunnan liikuntapalvelut vastaavat hankkeen päämäärien toteutumisesta yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripuolen sekä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Kunnassa on järjestetty alkukartoitus sekä liikuntaraati, joissa kartoitettiin tietoa jo olemassa olevista liikkumismahdollisuuksista. Lisäksi alkukartoituksessa sekä liikuntaraadissa kerättiin toiveita kuntalaisilta ikäihmisten liikuntapalveluiden kehittämiseksi.

Hankkeessa mukana oleville yhdistyksille ja järjestöille on pidetty kohdennettuja koulutuksia edistämään
järjestösektorin tuottamia terveysliikuntatapahtumia.

Viime syksynä kokeiltiin myös liiku-harrastekalenteria, johon koottiin yhdistysten liikunta -ja kulttuuritapahtumia. Kunnassa asuvilla +60-vuotiailla oli mahdollisuus kokeilla järjestösektorin
tuottamia palveluita lii-ku-passilla.

Valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä järjestettiin yhdessä viime vuonna ja tarkoituksena on myös tänä vuonna järjestää liikunnallista toimintaa 10.5. yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Hyväksi todetut toiminnot on tarkoitus juurruttaa kuntaan myös hankekauden päätyttyä. Muun muassa järjestökentälle kohdennettuja, terveysliikuntaan tähtääviä koulutuksia tullaan järjestämään jatkossakin ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa kehitetään jatkuvasti. Yhteinen tavoite on, että voimme edistää ikääntyneiden kuntalaisten osallisuutta ja kotona itsenäisesti selviytymistä tuottamalla liikunnallisia
palveluita.

Liikunnallista vuotta 2023!

Yhteistyöterveisin Petra Kela

Seuraa mietä somessa!

Instagram: nurmijarvenliikuntapalvelut

Facebook: Nurmijärven liikuntapalvelut