Asuminen ja rakentaminen

Tontit, kiinteistöt ja maanhankinta

Maankäytön yksikkö huolehtii kunnan maanhankinnasta ja maanmyynnistä sekä maanvuokrasopimuksista. Maata hankitaan kunnalle lähinnä vapaaehtoisella kaupalla.

Omakotitontteja luovutetaan vuokraamalla tai myymällä tonttihakujen kautta. Yhtiömuotoisia tontteja (AK, AKR) luovutetaan vapaarahoitteiseen sekä tuettuun ammattimaiseen rakentamiseen ensisijaisesti tarjouskilpailujen kautta.

Lisäksi kunta myy tarpeettomaksi jääneitä rakennettuja kiinteistöjään.

Vapaat tontit ja tarjouskilpailut

Lisätietoja: