Päätöksenteko ja kuulutukset

Strategia ja ohjelmat

Kunnan toimintaympäristö on dynaaminen ja nopeasti muuttuva. Se, miten kunta kykenee vastaamaan ympäristön muutoksiin, ratkaisee miten hyvin se tulevien vuosien haasteista selviävää. Elinvoimaisen tulevaisuuden perustana on hyvin suunniteltu ja toimiva strategia.

Kerran valtuustokaudessa kuntastrategia päivitetään. Viimeksi päivitys on tehty maaliskuussa 2022 (kv 23.3.2022). Tämä strategia ohjaa kunnan toimintaa vaalikauden aikana.

Nurmijärven kunnan toimintaperiaatteet

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

1. Asukas- ja asiakaslähtöisyys

Tunnemme asukkaamme ja heidän palvelutarpeensa muuttavassa maailmassa. Toimimme vuorovaikutteisesti viestimällä aktiivisesti ja ennakoiden kunnan toiminnasta sekä osallistamalla merkittävissä asioissa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä. Toimimme erilaisten sidosryhmien toiminnan mahdollistajana.

2. Vastuullisuus

Tarkastelemme asioita kokonaisvaltaisesti ja päätöksemme ovat aikaa kestäviä ja kunnan kokonaisedun mukaisia. Toimimme resurssiviisaasti ja saatamme kunnan talouden tasa painoon. Huomioimme ympäristö- ja ilmastonäkökulmat toiminnassamme. Työnantajana huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja työnteon edellytyksistä.

3. Rohkeus

Ennakoimme tulevaa ja mukautamme toimintaamme ajoissa. Kehitämme ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja. Valvomme kunnan etua tarmokkaasti eri verkostoissa.

Nurmijärvi - paremman arjen ilmiö -kuntastrategia

Tutustu Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö -strategiaan

Voit tutustua tarkemmin Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö -strategiaan osoitteessa paremmanarjenilmio.fi tai alla olevasta linkistä:

Ohjelmat toteuttavat strategiaa

Hyvin suunnitellun ja toimivan strategian toteuttajina ohjelmat, hankkeet ja projektit ovat merkittävässä roolissa. Niiden avulla voidaan kuroa umpeen nykyisen ja tulevaisuuden tahtotilan välillä olevaa kuilua. Ohjelmien tulee olla tasapainossa valtuuston vuosittain talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyssä annettaviin resursseihin.

Kuntayhteistyöhön liittyen valtuusto hyväksyy myös vuosittain KUUMA-yhteistyöohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman.

Strategia ja ohjelmat on tarkoitettu kaikille kunnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Muita strategioita ja ohjelmia