Päätöksenteko ja kuulutukset

Strategia ja ohjelmat

Kunnan toimintaympäristö on dynaaminen ja nopeasti muuttuva. Se, miten kunta kykenee vastaamaan ympäristön muutoksiin, ratkaisee miten hyvin se tulevien vuosien haasteista selviävää. Elinvoimaisen tulevaisuuden perustana on hyvin suunniteltu ja toimiva strategia.

Kerran valtuustokaudessa kuntastrategia päivitetään. Viimeksi päivitys on tehty vuonna 2018 (kv 28.2.2018). Tämä strategia ohjaa kunnan toimintaa vaalikauden aikana.

Hyvin suunnitellun ja toimivan strategian toteuttajina ohjelmat, hankkeet ja projektit ovat merkittävässä roolissa. Niiden avulla voidaan kuroa umpeen nykyisen ja tulevaisuuden tahtotilan välillä olevaa kuilua. Ohjelmien tulee olla tasapainossa valtuuston vuosittain talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyssä annettaviin resursseihin.

Kuntayhteistyöhön liittyen valtuusto hyväksyy myös vuosittain KUUMA-yhteistyöohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman.

Strategia ja ohjelmat on tarkoitettu kaikille kunnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Muita strategioita ja ohjelmia