Hyvinvointi

Nuorten hyvinvoinnin edistämistä lukiossa

Kunnan hyvinvointityö jatkuu aikuisuuden kynnykselle. Miten Nurmijärven lukion opiskelijat voivat vuonna 2023?

”Yhteiskunnan suunnalta tulevat odotukset asettavat osaltaan paineita ja osa opiskelijoista kokee ne liian suuriksi. Osalle lukioaika muodostuu hienoksi ja vapaa-ajan sekä koulutyön tasapaino löytyy helposti”, Nurmijärven lukion opinto-ohjaaja Eeva Kenttäkumpu summaa.

Lukion ilmapiiriä kuvataan opiskelijoiden ja opettajien toimesta sanoilla tasa-arvoinen, kunnioittava kohtaaminen ja positiivinen. Ehkä hyvä ilmapiiri on heijastunut lukion menestykseen? Nurmijärven lukio sijoittui vuonna 2022 STT:n lukiovertailussa keväällä 6. ja syksyllä 14. sijalle maan suurten lukioiden joukossa. STT:n lukiovertailussa tuoreita ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan opiskelijoiden peruskoulun päättötodistuksiin.

”Lukiomme opettajat ovat sitoutuneita työhönsä ja pystyvät oppiaineissaan tukemaan oppimisvaikeuksissa tai hankalassa elämäntilanteessa olevia opiskelijoitaan.

Opettajat oppivat tuntemaan opiskelijoiden vahvuudet ja kehittämiskohteet, koska yksikkömme ovat ”ihmisen kokoisia” ja ryhmäkoot pääosin inhimillisiä. Maksimikoko 36 opiskelijaa täyttyy joissakin ryhmissä, mutta muuten ryhmät opiskelevat yleensä noin 30 opiskelijan ryhmissä, joskus vain myös 6 hengen ryhmissä”, Kenttäkumpu näkee.

Hyvinvointityö alkaa jo ennen
opiskeluita

Peruskoulusta lukioon siirtyminen jännittää varmasti jokaista ja on iso asia nuorten elämässä.

“Nivelvaihe ysiluokan ja lukion välillä on tärkeä hyvinvoinnin kannalta. On tärkeää, että siirtyminen lukiolaiseksi tapahtuu miellyttävästi. Järjestämme ysiluokkalaisille tutustumisvierailuja lukiolle ja myös vanhempainiltoja heidän huoltajilleen.”

Eri näkökulmia hyvinvointiin

Hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että nuorten elämään kuuluu paljon muutakin kuin kokeisiin lukua. Nurmijärven lukiossa tämä tarkoittaa erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä.

”Ensimmäisiä lukiovuoden tapahtumia on Sääksipäivä, jolloin tutustumme koko lukion porukalla toisiimme pelien ja leikkien avulla. Tutoropiskelijat ovat myös erittäin suuri tuki uusille lukiolaisille. He järjestävät erilaisia tapahtumia yhdessä opiskelijakunnan kanssa. Lisäksi sekä opettajat että opiskelijat osallistuvat innolla erilaisiin pukeutumisteemapäiviin. Meillä on ollut after ski-, beach party-, opiskelijat opettajiksi -päiviä sekä abien omalla viikolla erilaisia pukuteemoja”, Kenttäkumpu kertoo.

Virallisempaa puolta hyvinvoinnin tukemisessa edustaa yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä (YHR), johon kuuluvat erityisopettaja, opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat, kuraattorit, opiskeluhuollon psykologi ja rehtori sekä opiskelijoiden edustus.

”YHR kysyy lukiolaisilta palautetta lukuvuoden kuluessa kyselyillä, joissa kerätään tietoa lukiomme ilmapiiristä, yhteisöllisyydestä, opiskeluoloista, opetuksesta ja tukitoimista.”

Moniammatillisia opiskeluhuoltoryhmiä perustetaan tarpeen mukaan eri kokoonpanoilla.

”Opiskelijan lisäksi useimmiten on paikalla myös huoltaja ja mahdollisesti ryhmänohjaaja. Nykylukio mahdollistaa opiskelijan yksilöllisen etenemisen opinnoissaan ja vaikka joskus elämäntilanne voi olla haastava, pystymme auttamaan ja tukemaan opiskelijaa”, Eeva Kenttäkumpu sanoo.

”Mikään ei voita sitä tunnetta kun opiskelija pystyy lakkiaisissa painamaan valkoisena hohtavan lakin päähänsä.”