Museo

Kerro muistojasi Nurmijärven tulevaan historiaan

Nurmijärven historian 4. osan kirjoitustyö on edennyt syksyn 2022 aikana vauhdikkaasti. Tekstiä on jo yli 80 sivua. Tavoitteena on saada syksyyn 2024 mennessä 240 sivuinen käsikirjoitus valmiiksi. Kirja ilmestyy Nurmijärven kunnan 250-vuotisjuhlavuonna 2025. Historian neljättä osaa kirjoittavat FM Jouni Lavikainen vuosien 1960–1989 osalta ja siitä kohti nykypäivää dosentti Ossi Viita. Kirjan lisäksi tuotetaan äänikirja ja mobiilisovellus.

Kaikki halukkaat nurmijärveläiset pääsevät eri tavoin vaikuttamaan historian sisältöön.

Nurmijärven kasvu

Historian yhtenä keskeisenä tavoitteena on selvittää Nurmijärven valtava kasvu viimeisten yli 60 vuoden aikana vähän yli 10 000:sta 44 000 asukkaaseen, mikä pääasiallisesti johtui vilkkaasta muuttoliikkeestä Nurmijärvelle ja erityisesti Klaukkalaan.

Nurmijärven kunta on markkinoinut paikkakuntaa myönteisellä otteella. Nurmijärvi-ilmiö on käännetty vahvuudeksi, vaikka ensin sitä käytettiin tiivistä asumista kannattavien keskuudessa terminä kuvaamaan kaupunkirakenteen hajoamista ja sitä kautta yksityisautoilun kasvuna. Nykyään Nurmijärvi-ilmiö kertoo ihmisistä, jotka hakevat tiivistä kaupunkiasumista väljempää, luonnonläheistä asumista turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä hyvien palvelujen äärellä. Etätyön lisääntyminen on edelleen lisännyt Nurmijärven vetovoimaa.

Muutos on ollut viimeisen yli 60 vuoden aikana varsin raju. Siinä on ollut vanhoilla nurmijärveläisillä nieleskelemistä. Oleellista on selvittää, millaiset välit kehkeytyivät vanhojen ja uusien nurmijärveläisten välille.

Kuntalaiset ovat aika ajoin tuoneet esille kriittistä näkemystään nurmijärveläisyydestä. Miten heidän näkemyksensä nurmijärveläisyydestä on muuttunut 1960-luvulta 2020-luvulle? Onko tilalle tullut klaukkalalainen, rajamäkeläinen ja kirkonkyläinen sekä eri kylissä asuvien identiteetti?

Kaikki halukkaat pääsevät vaikuttamaan

Merkittävän asutusta, kaavoitusta, rakentamista ja liikenneoloja käsittelevän luvun lisäksi historiassa selvitetään eri pääluvuissa muun muassa paikkakunnan yritystoimintaa, terveys- ja sosiaalioloja, sivistyselämää kouluista kirjastoihin, kulttuuririentoihin ja urheiluun sekä kunnallista päätöksentekoa kuntalaisten ja päätöksentekijöiden näkökulmasta. Yhtenä erityisteemana on 1990-luvun alun lama-aika, joka jätti Nurmijärvellekin syvät jäljet pitkäksi aikaa.

Kirjaa tehdään yhteistyössä hankkeeseen nimetyn historiatoimikunnan kanssa. Tavoitteena on saada nurmijärveläiset innostumaan hankkeesta. Alkuperäisten asiakirjojen lisäksi kirjaa halutaan elävöittää mahdollisimman paljon nurmijärveläisten omilla muistoilla ja aineistoilla kuten esimerkiksi eri yhdistysten pöytäkirjoilla ja toimintakertomuksilla.

Eri puolilla paikkakuntaa järjestetään historiahankkeeseen liittyviä tilaisuuksia. Ensimmäinen on Kirkonkylän kirjastossa 7. maaliskuuta klo 13. Tavataan siellä!

Kylätilaisuuksien lisäksi yhteen kootaan nurmijärveläisiä eri teemojen ympärille. Historiahanketta ja juhlavuotta varten saadaan vuoden 2023 aikana omat nettisivut, joiden avulla pääsee myös vaikuttamaan historiahankkeeseen.

Nurmijärvi on omankin kokemukseni perusteella hieno paikkakunta! Tehdään yhdessä historiasta kaikille mieluisa lukukokemus.

Nurmijärven historiasta toivotaan yhteydenottoja kirjoittajiin. Ossi Viita vastaan historian vuosista 1990 alkaen ossi.viita@tahto.com. Jouni Lavikaisen osuus alkaa vuodesta 1960 jouni.lavikainen@tahto.com (Yhteydenotot Lavikaisen osalta 1.2.2023 alkaen).