Ajankohtaiset asemakaavat

2-198 Vanhan sähkölaitoksen alue

Suunnittelualue sijaitsee Kirkonkylän torin länsipuolella, Punamullantien, Pratikankujan ja Krannilanpolun välisellä alueella. Muutosalue käsittää korttelin 2028, katualuetta sekä osan viereisessä puistoalueesta korttelin länsipuolella.

Asemakaavan muutoksessa tutkitaan ympäristöön sopivia täydennysrakentamisen vaihtoehtoja, monipuolisia asuinratkaisuja, puurakentamista ja rakennussuojelun toteuttamista.

  • Kaksi asemakaavaluonnosta pidettiin nähtävillä 14.5.-15.6.2020.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 11.-24.10.2018
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavan laatimisen vireilletulosta 25.9.2018 § 79

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Asemakaavapäällikkö

Crista Toivola
crista.toivola@nurmijarvi.fi

Yksikkö
Maankäyttö ja kaavoitus, Asemakaavoitus
Ympäristötoimiala