Ajankohtaiset asemakaavat

2-198 Vanhan sähkölaitoksen alue

Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven kirkonkylän torin länsipuolella, Punamullantie, Pratikankujan ja Krannilanpolun alueella. Muutosalue käsittää korttelin 2028 ja korttelin 2029 tontin 2 sekä lähiympäristön.

Suunnittelualueen pinta-ala on 1,6 ha. Alueella on toimitilarakennuksia, vanhoja asuinrakennuksia, kioski, päiväkoti, perheneuvola, masto sekä katua ja pysäköintialuetta. Osa tiloista on tyhjillään. Nurmijärven Kirkonkylän rakennusperintöselvityksen mukaan alueella sijaitsee kolme inventoitua kohdetta.  

Asemakaavan muutoksessa tutkitaan mm. ympäristöön sopivia täydennysrakentamisen vaihtoehtoja, monipuolisia asumisratkaisuja, puurakentamista, rakennussuojelun toteuttamista sekä liikenneratkaisujen kehittämistä.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 11.-24.10.2018
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavan laatimisen vireilletulosta 25.9.2018 § 79

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?