Ajankohtaiset asemakaavat

6-025 Lintumetsän koulu

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lintumetsän taajamassa keskeisellä paikalla. Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,2 hehtaaria. Alueella sijaitsee Lepsämän päiväkoti sekä koulun väistötilana toimiva tilapäinen rakennus. Suunnittelualue on kunnan omistuksessa. Asemakaavamuutoksella tarkistetaan asemakaavan kohdemerkinnät, rakennusoikeuden määrä sekä rakennusalan koko.

  • Asemakaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 15.-29.10.2020.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt ilmoittaa asemakaavamuutoksen vireilletulleeksi 22.9.2020 § 76.