Ajankohtaiset asemakaavat

3-342 Klaukkalantie (Mt 132)

Asemakaavaa esitetään muutettavaksi siten, että entinen maantiealue muuttuu katualueeksi. Tämän myötä alue siirtyy Nurmijärven kunnan haltuun ja ylläpidettäväksi. Suunnittelualue sijaitsee pääosin Klaukkalantien maantiealueella, ulottuen Klaukkalan taajaman pohjoisosasta eteläosaan välillä Aittakalliontie Metsäkyläntie.  

Asemakaavan muutos on alustavasti tullut vireille koskien Klaukkalantietä välillä Aittakalliontie-Metsäkyläntie. Asemakaava ja asemakaavan muutos 1. osa, joka koskee väliä Kirkkotie-ohikulkutien liittymä on tullut voimaan 16.3.2020. Eteläiset alueet tulevat valmisteluun myöhemmin.

  • Asemakaavan muutoksen valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.8.-17.9.2018.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti kaavan vireilletulosta 12.6.2018.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa