Ajankohtaiset asemakaavat

3-342 Klaukkalantie (Mt 132) välillä Kirkkotie- ohikulkutienliittymä (Metsäkyläntie- ohikulkutienliittymä)

Kaavaa esitetään muutettavaksi siten, että entinen maantiealue muuttuu katualueeksi. Tämän myötä alue siirtyy Nurmijärven kunnan haltuun ja ylläpidettäväksi. Suunnittelualue sijaitsee pääosin Klaukkalantien maantiealueella, ulottuen Klaukkalan taajaman pohjoisosasta eteläosaan välillä Aittakalliontie Metsäkyläntie.  

Kaava on alustavasti tullut vireille koskien Klaukkalantietä välillä Aittakalliontie-Metsäkyläntie. Nyt käsitellään tästä alueesta osa 1, joka koskee väliä Kirkkotie-ohikulkutien liittymä. Eteläiset alueet tulevat valmisteluun myöhemmin.

  • Kaavaehdotus oli nähtävillä 20.5.-18.6.2019.
  • Kaavaluonnos oli nähtävillä 27.12.2018 – 7.2.2019.
  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.8.-17.9.2018 välisenä aikana.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?