Ajankohtaiset asemakaavat

2-245 Pratikankuja 11

Asemakaavamuutoksen laatiminen käynnistetään Kirkonkylän keskustan alueella, Pratikankujan länsipuolella. Alueelle suunnitellaan keskustamaista asuinrakentamista, jossa osoitetaan mittakaavaltaan ja luonteeltaan sopivaa rakentamista Kirkonkylän vanhan keskustan alueelle. 

  • Asemakaavamuutoksen vireilletuloilmoitus sekä asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 20.5.-21.6.2021.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta 6.4.2021 § 26. Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä asemakaavaluonnoksen ja asettaa suunnitteluaineiston nähtäville 3.5.2021 § 111.