Ajankohtaiset asemakaavat

3-346 Jokimetsä

Asemakaavamuutoksen laatiminen käynnistetään Klaukkalan Jokimetsän alueella. Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa, keskustan pohjoispuolella, Ketunkallion alueella. Alue rajautuu etelässä Haikalan asuinalueeseen, lännessä Ylisjokeen sekä idässä Vuorenhaltijantiehen.

Alueen asemakaavan muutos laaditaan, jotta voidaan osoittaa alueelle kysyntää vastaavia tontteja pääasiassa pientalorakentamiseen ja jonkin verran yhtiömuotoiseen toteutukseen. Suunnittelualue on pääosin kunnan omistuksessa ja hanke on käynnistetty kunnan aloitteesta.

  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 15.-29.10.2020.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt ilmoittaa asemakaavamuutoksen vireilletulleeksi 22.9.2020 § 75.