Ajankohtaiset asemakaavat

3-352 Tilkankuja 12

Klaukkalaan, Ali-Tilkan alueelle, Tilkankujan varteen suunnitellaan asemakaavamuutosta. Kaavamuutos käsittää Tilkankujan päätteessä sijaitsevan tontin 8, korttelissa 3058 ja osoitteessa Tilkankuja 12.

Asemakaavamuutoksella on tavoitteena mahdollistaa yhden asuinrakennuksen tontille useamman pientalon rakentaminen. Asemakaavamuutosta valmistellaan tontin omistajien aloitteesta.

  • Asemakaavamuutosehdotus esitellään asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 4.6.2024.
  • Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa 30 vuorokauden ajaksi 8.2.-8.3.2024.
  • Tekninen johtaja on 16.1.2024 § 4 päättänyt ilmoittaa Tilkankuja 12 korttelin 3058 tontin 8 asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Lisätietoja hankkeesta antaa: