Asuminen ja rakentaminen

Ympäristön ja terveydensuojelu

Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena toimii 1.1.2013 alkaen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vastaa ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä eläinlääkintähuollosta. Lisäksi ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluu maa-ainesten ottoon liittyvä luvitus ja valvonta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen päätoimipaikka sijaitsee Tuusulassa, osoitteessa Hyrylänkatu 8 c.

Vieraslajit

Havaitsitko vieraslajeja? Ilmoita havaintosi vieraslajikyselyyn ja tutustu alueen muihin havaintoihin.

Ilmastotyö

Nurmijärven kunta pyrkii omassa toiminnassaan ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä. Kunta kannustaa asukkaita ja alueen yrityksiä tekemään pieniä tai suuria ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä ilmastotekoja, esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen, ruokaan ja hankintoihin liittyen.