Asuminen ja rakentaminen

Ympäristön ja terveydensuojelu

Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena toimii 1.1.2013 alkaen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vastaa ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä eläinlääkintähuollosta. Lisäksi ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluu maa-ainesten ottoon liittyvä luvitus ja valvonta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen päätoimipaikka sijaitsee Tuusulassa, osoitteessa Hyrylänkatu 8 c.

Havaitsitko vieraslajeja? Ilmoita havaintosi vieraslajikyselyyn ja tutustu alueen muihin havaintoihin.