Kaavoitus

Ajankohtaiset asemakaavat

Käy tutustumassa myös kaavoituskatsaukseen, niin tiedät mitä on suunnitelmissa tuleville vuosille.

Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelman valmistelu on aloitettu asemakaavoituksessa syyskuussa 2022. Kehittämissuunnitelman tarkoitus on toimia kokoavana suunnitelmana ja pohjana yksittäisille asemakaavamuutoksille, jotta yksittäistenkin hankkeiden avulla Kirkonkylä kehittyisi haluttuun suuntaan.

Lisätietoa Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnittelusta.

Rantapuiston minitaloalueen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Alueen asemakaavassa on 12 kpl minitaloille soveltuvia minitontteja. Alueen tonttien koko vaihtelee, 400–500 m2, ja tontin koosta riippuen sille voi rakentaa noin 80–120 kerrosneliömetrin suuruisen omakotitalon aputiloineen.

Lisätietoa minitonttirakentamisesta.