Ajankohtaiset asemakaavat

3-326 Viirinlaakso II

Klaukkalan asemakaavaa muutetaan Luhtajoentien varrella Mustamäen ja Isoniitun alueella. Valtaosalla suunnittelualueesta on voimassa Klaukkalan ensimmäinen asemakaava. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu maatalousalueeksi (M) ja tiealueeksi (LT). Alueelle kaavoitetaan pääosin keskustamaista liike- ja asuinrakentamista. Alueen läpi kulkee Luhtajoentie, joka tulee yhdistämään Klaukkalantien Klaukkalan ohikulkutiehen.

  • Kaavaa koskien pidettiin yleisötilaisuus 28.5.2019 monitoimitalo Monikossa.
  • Vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.3.-29.3.2019.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 26.2.2019 § 12 ilmoittaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?