Ajankohtaiset asemakaavat

3-353 Vesitorni, Klaukkala

Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven Klaukkalassa, Klaukkalantien itäpuolella, Metsätien päässä noin kilometrin Klaukkalan keskustasta koilliseen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden vesitornin rakentamisen nykyisen purettavan vesitornin rinnalle. Uusi vesitorni otetaan käyttöön liukuvasti siten, että se aiheuttaa veden jakeluun mahdollisimman vähän häiriötä. Nykyinen vesitorni puretaan uuden käyttöönoton jälkeen.

  • Asemakaavamuutos pidetään nähtävillä 2.5.-3.6.2024.
  • Tekninen johtaja on 28.3.2024 §16 päättänyt ilmoittaa Vesitornin 3-353 asemakaavan muutoksen Klaukkalassa vireille tulleeksi ja asettaa sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa 30 vuorokauden ajaksi.