Ajankohtaiset asemakaavat

3-350 Urheilupuiston koulu

Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan keskustan alueella, Lepsämäntien koillispuolella, Urheilupuiston koulun, Arkadian lukion ja sen luoteis- ja pohjoispuoleisen maatalousalueen alueella. Suunnittelu- ja tarkastelualueen pinta-ala on noin 6 hehtaaria.

Alueen asemakaavan muutoksella selvitetään Klaukkalan Urheilupuiston koulun uudisrakennuksen rakentamisen edellyttämät aluevaraukset, sen liittyminen katuverkkoon ja yhdyskuntatekniseen huoltoon, uuden urheilukentän sijoittamista suunnittelualueen pohjoisosaan sekä vanhan poistuvan koulun alueen tulevaa käyttötarkoitusta.

  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 2.-16.9.2021.
  • Tekninen johtaja on päätöksellään 9.8.2021 § 30 päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Lisätietoja hankkeesta antaa: