Ajankohtaiset asemakaavat

3-336 Mäyränkallio (entinen Lintumäen työpaikka-alue)

Mäyränkallion alueella on suunnitteilla kaksi asemakaavahanketta. Näistä läntisempi, Lintumäen alue, sijaitsee noin kolme ja puoli kilometriä Klaukkalan keskustan itäpuolella, Hämeenlinnantien (Mt 130) ja Metsäkyläntien (Mt 11431) välissä. Pohjoisessa alue rajautuu tulevaan Klaukkalan ohikulkutiehen ja etelässä Nurmijärven ja Vantaan kunnanrajaan.

Tavoitteena on rakentaa Mäyränkallioon uusi kehyskuntien yritystonttien lisääntyneeseen kysyntään vastaava työpaikka-alue, joka hyödyntää logistisesti hyvää ja näkyvää sijaintiaan Hämeenlinnanväylän ja -tien varressa. Tulevaisuudessa alueesta on mahdollista kehittyä vetovoimainen työpaikka- ja logistiikkakeskittymä Klaukkalan ohitustien liittymään yhdessä toisen Mäyränkallion työpaikka- ja kauppa-alueen kanssa.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 30 ha. Suunnittelualueen rajausta tarkennetaan suunnittelutyön edetessä. Alueen luonnonmaisema on mäkistä ja kallioista sekametsää ja sen jakaa kahtia voimalinja.

Alue on osin kunnan omistuksessa. Asemakaavan laatiminen edellyttää todennäköisesti myös maanhankintaa tai mahdollisesti kaavanlaatimissopimuksia sekä maankäyttösopimuksia.

  • Asemakaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 9.4.2015 alkaen.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa