Ajankohtaiset asemakaavat

3-351 Sudentullin työpaikka-alue

Sudentullin alue sijaitsee Klaukkalan pohjoisosassa. Suunnittelualue rajautuu lännessä Klaukkalan kehätiehen, pohjoisessa Lähilammentiehen sekä idässä ja etelässä Sudentullinmäen rinteisiin. Alueen pinta-ala on noin 95 ha, ja se on kunnan omistuksessa.

Asemakaavan laatimisen tavoitteena on suunnitella alueelle työpaikkatoimintoja, joille se on varattu myös Klaukkalan osayleiskaavassa. Alueelle on tarkoitus sijoittaa datakeskus ja mahdollisesti myös muita sinne soveltuvia tuotanto- ja toimitiloja.

  • Yleisötilaisuus 19.3.2024 Klaukkalan Monikossa.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 11.3.-12.4.2024. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyviä mielipiteitä voi esittää sen nähtävillä oloaikana sekä koko kaavaprosessin ajan.
  • Tekninen johtaja on 27.2.2024 § 8 päättänyt ilmoittaa Sudentullin työpaikka-alueen asemakaavan vireille tulleeksi.

Lisätietoja hankkeesta antaa: