Perusopetus

Uusi oppilas

Nurmijärven kuntaan muuttava, perusopetuksen 1.–9. vuosiluokan oppilas ilmoitetaan kouluun uutena oppilaana. Ennen ilmoittautumista oppilaan vanhemmat ovat yhteydessä oman alueensa aluerehtoriin, jonka tehtävänä on mm. määrittää uudelle oppilaalle lähikoulu eli tehdä lähikoulun osoittaminen. Oppilaan tiedot kirjataan Wilma-järjestelmän ilmoittautumislomakkeelle, ks. linkki lomakkeelle jäljempänä.

Kesäisin juhannusviikolta heinäkuun loppuun asti koulutuspalveluiden johto ja aluerehtorit eivät ole tavoitettavissa, eikä lähikoulun osoittamisia tehdä. Uuden oppilaan voi tänäkin aikana ilmoittaa kouluun alla olevasta linkistä aukeavalla lomakkeella. Ilmoittautumisia käsitellään taas elokuun alusta alkaen.

Oman alueesi aluerehtorin yhteystiedot löydät sivulta Perusopetus, kohta Koulutuspalveluiden johtotiimi.

Uuden oppilaan ilmoittautuminen perusopetukseen -lomake Wilmassa

Mikäli oppilas vaihtaa koulua kunnan sisällä, tarvittavat oppilastiedot siirretään oppilashallintojärjestelmän kautta, jolloin ilmoittautumislomaketta ei tarvitse täyttää. Myös kunnan sisällä muuttavalle oppilaalle aluerehtori osoittaa uuden lähikoulun.

Oppilaaksiottamisen ja lähikoulun osoittamisen periaatteisiin voit tutustua sivuilla Alakoulun oppilaan lähikoulu ja Yläkoulun oppilaan lähikoulu. Nurmijärven kunnan oppilaaksottoalueisiin voit tutustua Kartta-palvelun kautta määrittämällä kartalla näkyväksi tiedoksi ”Lukitut oppilaaksiottoalueet”. Oppivelvollisuudesta löytyy lisätietoa sivulta Oppivelvollisuus.

Lisätietoa lähikoulun osoittamisesta ja oppilaaksi ottamisen periaatteista löytyy sivistyslautakunnan hyväksymästä oppaasta, joka on päivitetty keväällä 2024.

Oppilas voi hakea toissijaista koulupaikkaa muusta kuin aluerehtorin osoittamasta lähikoulusta. Ohjeita toissijaisen koulupaikan hakemiseen ja toissijaisen oppilaaksiottamisen periatteet löytyvät sivulta Toissijainen koulu.

Oppilaalle voidaan hakemuksesta myöntää oikeus koulunkäynnin aloittamiseen joko yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Hakemus lähetetään liitteineen postin välityksellä Nurmijärven kunnan opetuspäällikölle. Lataa hakemuslomake alta, kiitos.

Opetuspäällikön ja aluerehtoreiden yhteystiedot löydät sivulta Keitä olemme kohdasta Kojo.