Koulujen yhteystiedot

Koulutilojen käyttö

Koulujen tiloja voi varata yhdistysten ja seurojen käyttöön kouluajan ulkopuolella. Tilojen käyttö on pääsääntöisesti mahdollista arkisin klo 16 tai 17 jälkeen.

Muiden kuin liikuntatilojen käytöstä kouluajan ulkopuolella vastaa koulun rehtori, ks. rehtoreiden yhteystiedot Koulujen yhteystiedot sivulta.

Koulujen liikuntatilojen vuokraamisesta vastaa kunnan liikunta- ja hyvinvointipalvelut, ks. yhteystiedot sivulta Liikunta- ja hyvinvointipalvelut ajankohtaista.

Koulujen ja päiväkotien tilojen käyttöoikeutta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Koulun rehtorille toimitettavan käyttöhakemuksen voit ladata alta. Huomaathan, että tällä hakemuksella voit hakea käyttöösi muita kuin koulun liikuntatiloja. Liikuntatilojen osalta käyttöhakemukset tehdään kunnan liikunta- ja hyvinvointipalveluille, ks. edellä.

Koulujen ja päiväkotien tilojen käyttömaksut sekä käyttöehdot

Huomioitavaa koulutilojen käytössä