Perusopetus

Opetus ja opiskelu

Nurmijärven perusopetusta ohjaavat erilaiset valtakunnalliset normit ja suunnitelmat sekä Nurmijärven kunnan oma opetussuunnitelma ja sitä täydentävät suunnitelmat ja ohjeet. Tutustu ohjaaviin asiakirjoihin tarkemmin sivuilla Toimintaamme ohjaavat ja Opetussuunnitelma.

Opetusta ja opiskelua jäsentävät myös koulujen lukuvuosisuunnitelmat, oppilaan oppimiseen ja kasvuun kohdennetu tuki, oppilaanohjauksen järjestelyt, siirtymät perusopetuksen eri vaiheissa ja mahdollinen opetuksen painottaminen jonkun/joidenkin oppiaineiden osalta.

Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja edistymisen arviointi, periaatteet ja keskeiset käytännöt on kerrottu sivulla Oppimisen arviointi.

Kysymyksiä ja vastauksia opetuksesta ja opiskelusta