Koulun arki

Järjestelmät

Koulutyön tukena käytetään erilaisia järjestelmiä, kuten oppilashallintojärjestelmä Primus-Wilma ja oppimis- ja työskentelyalusta Edison. Seuraavassa kuvataan lyhyesti, minkälaisia mainitut järjestelmät ovat ja miksi niitä käytetään. Koulutyössä käytössä olevien järjestelmien tietosuoja on kuvattu erillisessä Opetuksen asiakasrekisteri -selosteessa, joka löytyy kunnan tietosuojaselosteiden verkkosivulta.

Primus-Wilma -oppilashallintojärjestelmä

Oppilashallintojärjestelmään tallennetaan oppilaan koulunkäyntiin liittyviä oleellisia tietoja, kuten oppilaan ja huoltajien yhteystiedot, läsnäolotiedot, arviointitiedot sekä koulunkäynnin historiaan liittyviä tietoja. Järjestelmän avulla toteutetaan myös kodin ja koulun välinen viestintä.

Wilma korvasi Helmin 8.8.2019 alkaen Nurmijärven kunnan järjestämässä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Aluksi Wilmassa on käytössä perustoiminnot, kuten viestit, lukujärjestykset ja poissaolomerkinnät. Tavoitteena kuitenkin on, että ajan mittaan Wilman otetaan käyttöön monipuolisesti erilaisia toimintoja, kuten lomakkeet ja oppilasarvioinnin työkaluja.

Oppilaiden vanhemmat saavat Wilman käyttöön Suomi.fi-palvelun kautta. Palvelussa vanhemman huoltajuustiedot tarkistetaan suoraan väestötietojärjestelmästä. Tarkistuksen jälkeen vanhempi pääsee katsomaan oman lapsensa tietoja Wilmasta. Suomi.fi-palvelu parantaa Wilman tietoturvaa, koska se rajaa oppilaan tietojen näkemisen henkilöille, joilla on siihen oikeus.

Lisätietoa kirjautumisesta ja tunnuksista löydät Wilman etusivulta osoitteesta: https://nurmijarvi.inschool.fi/

Edison oppimis- ja työskentelyalusta

Koulutyössä käytetään Edison oppimis- ja työskentelyalustaa mm. tehtävien ja oppimista tukevien aineistojen jakamisessa sekä yhteisen työskentelyn alustana. Edisonin kautta oppilas pääsee kirjautumaan myös Wilmaan sekä käyttämään Microsoftin ja Googlen palveluita osana opiskelua ja työskentelyä kouluissa.

Edison tunnukset ovat oppilaalle henkilökohtaiset, eikä niitä saa antaa kenenkään muun käyttöön. Tunnukset luodaan kaikille oppilaille automaattisesti koulun tvt-vastaavien toimesta.

Koululainen ja media

Nurmijärven kunnan koulutuspalvelut on julkaissut oppilaiden vanhemmille suunnatun Koululainen ja media -oppaan, johon on koottu tietoa ja neuvoja sähköisten medioiden käytön tueksi. Lisäksi alle on kerätty keskeisiä asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon ohjatessa lapsia asianmukaiseen sähköisten medioiden käyttöön.

Koululainen ja media – ohjeita ja vinkkejä eri tilanteisiin