Opetus ja opiskelu

Oppimisen arviointi

Oppilaan oppimista ja edistymistä arvioidaan koko perusopetuksen ajan ja sen päättyessä. Lukuvuoden aikana arvioinnilla kannustetaan ja ohjataan oppimista. Lukuvuoden päättyessä arvioidaan, miten oppilas on saavuttanut oppimiselle asetetut tavoitteet. Perusopetuksen päättyessä arvioidaan oppilaan osaamista suhteessa oppiainekohtaisiin tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Lisätietoa oppilaan oppimisen, osaamisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnista löytyy Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (2014), Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmasta (2016) ja sen muuttuneesta arviointia koskevasta luvusta 4 (2020) sekä Opetushalllituksen sivuilta. Arvioinnin käytännöistä voi keskustella oppilaan opettajien sekä koulun rehtorin kanssa.

Arvioinnin periaatteet ja toteuttaminen