Perusopetuksen järjestäminen

Perusopetuksen järjestämisestä Nurmijärvellä vastaa koulutuspalveluiden tulosalue, jonka alaisuudessa työskentelevät koulujen henkilöstöstä rehtorit ja koulusihteerit, opettajat ja koulunkäynninohjaajat. Tulosaluetta johtaa opetuspäällikkö ja hänen apunaan toimii koulutuspalveluiden johtotiimi, johon kuuluvat aluerehtorit ja perusopetuksen asiantuntijat. Johtotiimin yhteystiedot löydät kohdasta KoJo.

Koulutuspalvelut toimii tiiviissä yhteistyössä kunnan muiden toimialojen ja tulosalueiden kanssa sekä laajasti kunnan muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa tavoitteena varmistaa sujuva arki kaikille kunnan kouluille ja niiden oppilaille.

Koulutuspalveluiden toimintaa seurataan ja kehitetään jatkuvasti, mm. visio-työskentelyn pohjalta. Koulujemme henkilöstö on ammattitaitoista ja panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen mm. erilaisilla koulutuksilla ja vertaistoiminnalla. Koulut kehittävät toimintaansa yhteisöllisesti ja arvioivat kehittymistä vuosittain osana lukuvuoden suunnittelua.

Tutustu kouluihin ja niiden toimintaan osioissa Koulut ja tilat sekä Koulun arki. Koulut ja tilat sivulta löytyvät myös koulujen yhteystiedot.

Palaa sivulle Perusopetus

KoJo

Koulutuspalveluiden toimintaa ja koulutuspalveluiden johtotiimin (KoJo) toimintaa johtaa opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401.

Johtotiimin jäseniä ovat:

  • Opetustoimen asiantuntija Kristiina Pirnes, p. 040 317 4562
  • Erityisopetuksen asiantuntija Miira Arminen, p. 040 3174470
  • Kirkonkylän alueen aluerehtori ja Lukkarin koulun rehtori Tiina Nordgren, p. 040 317 4152
  • Klaukkalan alueen aluerehtori ja Syrjälän koulun rehtori Janne Taipale, p. 040 317 4164
  • Rajamäen alueen aluerehtori ja Rajamäen koulun rehtori Marjaana Mäkinen, p. 040 317 4170
  • Seitsemän veljeksen koulun rehtori Jyrki Lihr p. 040 317 4173

Koulutuspalveluiden johtotiimin jäsenille voit lähettää postia osoitteella PL 37, 01901 Nurmijärvi. Aluerehtoreiden postin voi osoittaa myös suoraan aluerehtorin koululle, ks. koulujen yhteystiedot sivulta Koulut ja tilat.

Palaa sivulle Perusopetus

Visiomme

Nurmijärven kouluissa opiskelee Suomen onnekkaimmat oppilaat ja työskentelee Suomen onnellisimmat opettajat.

Nurmijärven kunnan perusopetuksen kehittämistoimintaa on vuodesta 2014 alkaen jäsentänyt pitkäjänteinen visio-työskentely. Keskeisenä tavoitteena visio-työskentelyssä on nähdä koulutyön muutos ja mahdollisuudet 10-15 vuotta tarkasteluhetkestä eteen päin. Työskentelyn pohjalta laaditaan yhteinen visio tulevaisuudesta sekä asetetaan toiminnalle tavoitteet vision toteuttamiseksi.

Visio-työskentelyn pohjalta on käynnistetty mm. kunnan Alkuluokka-toiminnan pilotit sekä lähdetty kehittämään opetushenkilöstön ammatillisia valmiuksia vertaismentoroinnin kautta. Visio-työskentely on jatkuvaa, uusiutuvaa ja kiinni muutoksessa, kuten tulevaisuuskin.

Palaa sivulle Perusopetus