Koulun arki

Työ- ja loma-ajat

Koulun työpäivien määrä sekä koulutyön päättymisajankohta on säädetty Perusopetuslaissa (21.8.1998/628) ja Perusopetusasetuksessa (20.11.1998/852). Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy seuraavana vuonna 31.7. Lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista vähennetään itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä, jos ne osuvat muulle arkipäivälle kuin lauantaille. Lukuvuoden koulutyö päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka on lauantai.

Nurmijärven kunnan koulujen työ- ja loma-ajoista päättää Sivistyslautakunta edellä esitettyjen säädösten pohjalta. Kunnan lukioiden toivotaan järjestävän työ- ja loma-aikansa vastaavalla tavalla. Tutustu koulujen työ- ja loma-aikoihin jäljempänä. Voit myös tarkastella yhteenvetoa keväällä 2021 järjestetystä kyselystä koskien koulujen työ- ja loma-aikoja, ks. yhteenvetoa kyselystä koskien koulujen työ- ja loma-aikoja

Luokanopettaja, luokanvalvoja ja ryhmänohjaaja voivat myöntää oppilalle poissaololuvan enintään kolmen koulupäivän ajaksi. Rehtori päättää poissaololuvan antamisesta oppilaalle/opiskelijalle yli kolmen koulupäivän ajaksi. Lisätietoa poissaoloista löytyy sivulta Poissaolot.

Nurmijärven koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2022-2023, 2023-2024 ja 2024-2025